Meny

Næringspris til Jan Sigurd Otterlei

Sparebanken Sør Næringspris 2017 ble utdelt under Arendalsuka av NHO-sjef Kristin Skogen Lund, og prisen gikk til Jan Sigurd Otterlei.

Foto fra Arendalsuka 2017, og utdeling av Sparebanken Sør Næringspris til Jan Sigurd Otterlei

Overrekkelsen fant sted under Arendalsuka i forbindelse med debatten «Er Norge et økonomisk annerledesland?» i Kulturhuset i Arendal 18. august.

Sparebanken Sør Næringspris er etablert for å stimulere til næringsutvikling og samfunnsengasjement i tråd med bankens visjon om å skape vekst og utvikling for landsdelen.

Juryen skriver i begrunnelsen for årets tildeling:

Vinneren av Sparebanken Sør Næringspris 2017 er en gründer som har bidratt til betydelig næringsutvikling, samt støtte til bredde- og toppidrett gjennom mange år.

Etter endt teknologiutdanning, startet han som konsulent innen elektronikk og data. Sammen med en studiekamerat startet de i 1985 et eget firma som nærmest revolusjonerte bransjen innenfor interaktive TV-systemer for hoteller.  Virksomheten vokste betydelig og ble børsnotert i 1998. Gjennom salg av aksjer i virksomheten, investerte prisvinneren blant annet i kjøp av en betydelig produksjonsbedrift innenfor elektrisk oppvarming, Adax AS. Prisvinneren har bidratt til videreutvikling av produktene.

Prisvinneren har gjennom sitt investerings- og eierselskap kjøpt opp følgende virksomheter: Norac AS, Norac Baggerød AS, Durapart Industries AS, Agdersveis AS, Contech AS, Bosvik AS og nå i sommer kjøpte han Kr.sands Skruefabrik & Mek Verksted AS. Et par av virksomhetene er solgt videre, men de øvrige har han gjennom sin kompetanse bidratt til å videreutvikle, og til å forbedre lønnsomheten i. Gjennom dette har han sikret eksisterende arbeidsplasser, samt bidratt til å skape nye.

Gjennom sine virksomheter, er nærmere 800 personer ansatt i de ulike virksomhetene, 150 i regionen og de resterende i Baltikum og Kina.

Han har også investert i eiendomsmarkedet, både i leilighetsprosjekter og i forretnings- og industrilokaler. Virksomhetene bidrar med solide overskudd, og samlet sett er egenkapitalen god i virksomhetene.

Gjennom sin sportsinteresse og sin store raushet, har prisvinneren gjennom sine virksomheter bidratt med betydelige midler i flere år. Dette gjelder blant annet til breddefotballen i IF Trauma, men også til satsingen på toppfotball i Arendal Fotball. Han bidrar med flere millioner kroner til bygging av nytt fotballstadion i Arendal, og er en stor og viktig sponsor som har bidratt til ØIF Arendals suksess i herrehåndball.

Årets prisvinner oppfyller samtlige av Næringsprisens kriterier, og er derfor en særdeles verdig vinner av årets pris.
 
En enstemmig jury har bestemt at Sparebanken Sør Næringspris 2017 går til Jan Sigurd Otterlei.

Kontaktpersoner

Adm. direktør Geir Bergskaug, tlf. 901 27 206.
Viseadm. direktør Lasse Kvinlaug, tlf. 982 81 575

Adm.direktør Jan Sigurd Otterlei, tlf. 90 10 11 63