Meny

Kassekreditt

Har bedriften din bruk for tilgjengelig kapital? Da kan kassekreditt være løsningen for deg. Kredittrammen skal kunne gi bedriften din mulighet til å dekke kortsiktige likviditetsbehov når fordelingen av inntekter og utgifter varierer.

Illustrasjonsfoto av kassekreditt for bedrifter

Betingelser for kassekreditt

  • Rente beregnes av trukket beløp til enhver tid
  • Provisjon beregnes av den innvilgede kredittrammen
  • Både renter og provisjoner blir belastet kontoen ved utgangen av hvert kvartal
  • Innvilges for ett år av gangen og fornyes etter gjennomgang av årsregnskapet. Samtidig belastes fornyelsesprovisjon.
  • Kassekreditt er tilknyttet bedriftens bedriftskonto

Kassekreditt passer for disse bedriftene

Kassekreditt er en type finansiering som passer for bedrifter med kapitalbinding i varelager og kundefordringer. Kassekreditt er også praktisk for bedrifter i bransjer som har sesongsvingninger. 

Kassekreditt gir mange fordeler

Kassekreditt er en kortsiktig finansiering som kan benyttes til å finansiere daglig drift av bedriften. Dette gjør at bedriften er mer fleksibel, noe som medfører en bedre likviditetsstyring. 

Kassekreditt disponeres fra driftskontoen innenfor bevilget kredittramme, og kan være en buffer når sesongvariasjoner i perioder gir høyere utgifter enn inntekter. Kassekreditt kan også brukes til finansiering av omløpsmidler som produksjonsmidler, varelager og fordringer. 

Dere betaler kun renter for den delen av kreditten som faktisk blir brukt. Nedbetalingen gjennomføres etter bedriftens behov og i avtale med banken. Avtalen løper normalt i inntil ett år, men kan fornyes etter avtale med bedriftsrådgiveren din.

Alternativ til sikkerhet

Her er en oversikt over mulige alternative former for sikkerhet bedriften kan stille med: 

  • Fast eiendom
  • Kausjon
  • Varelager
  • Driftstilbehør
  • Kundefordringer

Priser

Priser på kassekreditt omfatter renter av benyttet kreditt, og en provisjon av bevilget kreditt, samt en eventuell fornyelsesprovisjon ved fornyelse av kreditt dersom det er ønskelig.

Trenger du hjelp for å komme i gang?

Du kan fylle ut dette skjemaet, eller kontakte oss på telefon 38 10 92 00.