Meny

Fondssparing for bedrifter

Sparing i fond er aktuelt om du ønsker å plassere pengene med god avkastning og er villig til å ta en viss risiko. Hvilke fond det lønner seg å velge vil avhenge både av risikoprofil og hvor lenge du skal spare i fond. Ulike fond har også ulik bærekraftsprofil.

Sparebanken Sør tilbyr investeringsrådgivning til bedrifter som ønsker å plassere penger i verdipapirfond. Vi har egne investeringsrådgivere som bidrar med rådgivning, oppfølging og brukerstøtte.

Fondsprodukter

Det finnes tusenvis av fond å velge mellom. Når du blir kunde i Norne Securities via oss, får du tilgang til et stort antall fond i deres fondsportal. 

Rentefond

Rentefond investerer blant annet i rentepapirer og obligasjoner. Sparing i rentefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing, men lavere risiko enn aksjefond. Du bør spare lenger enn ett år når du sparer i rentefond. Dette kan være et godt alternativ for sparing med mellomlang tidshorisont.

Aksjefond

Aksjefond er et fond som plasserer minimum 80 % av pengene i aksjer. Med et aksjefond har du eierandeler i flere selskaper, noe som gjør at du sprer risikoen. Aksjefondets verdiutvikling avhenger av utviklingen i aksjene fondet eier. Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn rentefond, samtidig som også forventet avkastning er høyere enn rentefond. Du bør ha en tidshorisont på minimum 5 år for å spare i aksjefond.

Modellporteføljer

For å gjøre det enklere å velge fond, har Norne satt sammen noen modellporteføljer. Slike porteføljer består av flere underliggende fond. Dette gir god risikospredning, og ikke minst gjør det sparingen enklere, smartere og vedlikeholdsfri. Modellporteføljene tilbys både som rene rentefond, rene aksjefond og som kombinasjonsfond. Les mer om modellporteføljene til Norne (åpnes i nytt vindu).

Kostnader ved å spare i fond

Kostnadene ved å spare i fond er todelt: en forvaltningskostnad til fondsforvalteren, og et distribusjonsgebyr til bank eller fondsdistributør. Kostnadene belastes automatisk og varierer fra fond til fond. Du kan til enhver tid se hva fondene koster i fondsportalen, og du får en årlig oversikt over kostnadene for porteføljen din.

Sparebanken Sør har en enkel prismodell hvor du betaler et årlig gebyr som er avhengig av fondstype og størrelsen på porteføljen. Det er ingen etableringsgebyr og ingen transaksjonskostnader. Rådgivning og oppfølging etter kundens behov inngår i tjenesten.