Meny

Solid resultat og utbytte til kundene

– Sparebanken Sør har hatt et sterkt 1. kvartal, med solide resultater og meget god egenkapitalavkastning. Det er spesielt gledelig å fortelle at vi har delt ut 226 mill. kroner i kundeutbytte.

Det sier administrerende direktør, Geir Bergskaug, som fredag presenterte resultatene for 1. kvartal 2023. Et resultat før skatt på 529 mill. kroner er en økning fra 355 mill. kroner i samme periode i 2022.

– Resultatet er preget av positive bidrag fra tilknyttede selskaper, lave tap og god utlånsvekst, i tillegg har renteendringene vi har sett det siste året bidratt positivt.

226 mill. kroner direkte til kundene

Våren 2022 vedtok forstanderskapet i Sparebanken Sør å innføre kundeutbytte fra regnskapsåret 2022. Siden størrelsen på utbyttet avhenger av bankens overskudd, var det knyttet stor spenning til årsresultatet.

– Det som er bra for banken, skal være bra for kundene og for landsdelen. Da overskuddet i 2022 var solid, gjorde det at vi nå i april kunne overføre 226 mill. kroner til bankens kunder. I tillegg la overskuddet til rette for en rekordhøy avsetning til bankens gavefond. 149 mill. kroner skal i 2023 brukes til bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen, forteller Bergskaug, som på vegne av banken nettopp ga 30 mill. kroner til havvindsatsingen på Sørlandet.

Solid utlånsportefølje

Til tross for et urolig makrobilde og stigende rentenivå, er det ingen større konstaterte tap i kvartalet og misligholdet er lavt. Banken hadde i 1. kvartal en netto inngang på tap på 5 mill. kroner, mot 2 mill. kroner i samme periode i 2022.

– Sparebanken Sør har en høy andel personkunder, lav risikoprofil og solid sikkerhet i utlånsporteføljen, forklarer Bergskaug.

God fart inn i 2023

Netto renteinntekter utgjorde 712 mill. kroner i 1. kvartal 2023, mot 521 mill. kroner i 1. kvartal 2022. Bergskaug melder om økte rentemarginer for både person- og bedriftsmarkedet.

– Vi følger spent med på de neste rentemøtene til Norges Bank. Med en betydelig egenkapital vil de varslede økningene i styringsrenten tilsi at rentenettoen til bankene vil øke ytterligere i 2023. Sammen med god innskudds- og utlånsvekst de siste 12 månedene, gir det selvsagt positive resultater også for Sparebanken Sør. 

Hovedtall fra 1. kvartal 2023 (1. kvartal 2022 i parentes)

  • Resultat før skatt: 529 mill. kr (355 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 12,5 prosent (7,8 prosent)
  • Netto renteinntekter: 712 mill. kr (521 mill. kr)
  • Netto inntekter finansielle instrumenter: -4 mill. kr (-26 mill. kr)
  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 34 mill. kr (27 mill. kr)
  • Driftskostnader: 304 mill. kr (259 mill. kr)
  • Netto tap på utlån: -5 mill. kr (-2 mill. kr)

Her finner du de finansielle rapportene