Meny

Sparebanken Sør Boligkreditt AS

Sparebanken Sør Boligkreditt AS har konsesjon som finansieringsforetak med rett til å utstede obligasjoner der investorene får fortrinnsrett til dekning i foretakets sikkerhetsmasse. Foretaket er heleid av Sparebanken Sør.

Due diligence

Firmaattest (åpnes i nytt vindu)

Vedtekter (åpnes i nytt vindu)

LEI: 549300OQVF8I8FNWOB83

Finansiell rapportering

Pluss Boligkreditt AS og Sør Boligkreditt AS fusjonerte 4. mars 2014 og endret navn til Sør Boligkreditt AS. Fra 1. januar 2015 endret selskapet navn til Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Obligasjoner utstedt av begge selskaper er videreført med Sparebanken Sør Boligkreditt AS under foretaksnummer 992 467 002, som debitor.

Obligasjonslån

Sparebanken Sør Boligkreditt har disse obligasjonslånene.

Rating

Utestående covered bonds er ratet Aaa av Moody's. Alle pdf-ene åpnes i nytt vindu.

Cover Pool Information

Her er cover pool information for Sparebanken Sør Boligkreditt.

Covered Bond Programme

Her er oversikten over covered bonds.

Om Sparebanken Sør Boligkreditt AS

Boligkredittselskapet til Sparebanken Sør.

Green & Sustainability Bond Framework