Meny

Aksjefond

Sparing i aksjefond er både mer lønnsomt og tryggere enn «folk flest» tror. Risikoen i aksjemarkedet er først og fremst kortsiktig, men for langsiktig sparing er faktisk sannsynligheten for å få god avkastning i aksjemarkedet høyere enn sannsynligheten for god avkastning i rentemarkedet.

Langsiktig sparing i aksjefond

Sparepenger vi trenger om kort tid bør normalt ikke benyttes i aksjemarkedet fordi verdien av aksjeplasseringene kan svinge mye, men med den langsiktige sparingen er det annerledes. Langsiktig sparing bør i stor grad være plassert i aksjemarkedet fordi aksjemarkedet gir høyere sannsynlighet for meravkastning over tid.

Kjøp aksjefond i nett- eller mobilbanken din eller kontakt en av våre kunderådgivere for mer informasjon og veiledning. Våre autoriserte rådgivere vil alltid kunne hjelpe deg med å sette sammen gode løsninger med utgangspunkt i dine behov og ønsker.

Utvalgt aksjefond

Vi anbefaler dette
 Fond  Detaljer  Bærekraftrating
Norne Aksje

Prisliste
Markedsrapport
Nøkkelinformasjon

Bærekraftrating med 3 jordkloder

Lenker åpnes i nytt vindu.

Pristabell

Totalkostnad for deg som kunde er summen av forvaltningshonorar etter tilbakeføring av returprovisjon, pluss honorar etter prismodell til bank/Norne (depothonorar) som definert i tabellen under. Det er ingen kostnader ved opprettelse av fondssparing eller ved kjøp og salg av fond.

Pristabell aksjefond
Porteføljens størrelseRente- og indeksfondAktive aksjefond
Opp til 1 MNOK 0,30 % 0,90 %
Over 1 MNOK 0,25 % 0,65 %
For en portefølje av flere typer fond, blir totalpris en vektet funksjon av innhold.
Kombinasjonsfond med aksjeandel under 51 % kategoriseres som rentefond.

Våre fondsleverandører

Norne

DNB Asset Management

SKAGEN-fondene

ODIN Forvaltning AS

Holberg

”Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap."

Sparekalkulator

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Forventet resultat

kr.

Resultat av sparing før skatt og inflasjon Hjelp

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare per måned

kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp

Feilmelding

Obs :-(

En feil har oppstått. Vennligst forsøk en gang til eller kontakt rådgiver.

Du må spare pr måned

Kr.

Resultat av sparing etter skatt og inflasjon

Se utvikling sparebeløp