Meny

Integrer nettbedrift med økonomisystemet ditt

En integrasjon innebærer en kobling mot regnskapssystemet slik at utbetalinger og innbetalinger kan bokføres automatisk. Dette betyr at du slipper å dobbeltføre data fra regnskapet, og dermed reduserer bedriften risiko for tastefeil mellom systemer.

Inngående fakturaer og lønn registreres i systemet som normalt. Deretter sendes betalingene elektronisk til banken. Dersom det er nok penger på konto, blir betalingene utført på forfallsdatoen du har bestemt. Informasjon om utførte betalinger sendes deretter tilbake til regnskapssystemet og bokføres der automatisk.

To former for integrasjon med nettbedrift

Nettbedrift kan integreres mot alle regnskapssystemer via filtjenester, og mot de fleste kjente systemer ved direkte integrasjon.

Slik fungerer filbasert integrasjon

Når du skal foreta utbetalinger, lager du en remitteringsfil i økonomisystemet. Logg så inn i nettbedrift og bruk filtjenestene der for å sende betalingene til banken og godkjenne disse. Etter at betalingene er utført, logger du inn igjen i nettbedrift og bruker filtjenestene for å hente returfiler fra banken. Deretter logger du inn i økonomisystemet og importerer filene der. På samme måte kan du hente og importere informasjon om innbetalinger, f.eks. OCR-filer.

Filbasert integrasjon bestilles hos bedriftskunde@sor.no, tlf. 38 10 92 00, innvalg 3. Når tjenesten er registrert i banken, er alt klart til å sette i gang.

Slik fungerer direkte integrasjon

Velg hvilke fakturaer som skal betales i økonomisystemet. Disse blir så automatisk overført til banken, og du kan logge inn i nettbedrift for å godkjenne betalingene.  Returinformasjon fra banken, som bekreftelse på utførte betalinger, OCR-filer m.m., overføres direkte til regnskapssystemet og blir automatisk bokført der. Vi tilbyr direkte integrasjon med de fleste kjente regnskapssystemene, se listen i bestillingsskjemaet.

Bestill direkte integrasjon i skjemaet. Når vi har bekreftet at tjenesten er registrert, må du i tillegg aktivisere integrasjonen i regnskapssystemet. Hvordan dette gjøres kan variere fra system til system, men det er ofte mulig å finne ut av det ved å sjekke systemets hjelpesider, eller kontakte deres kundesupport.

Direkte integrasjon og løsning for å slippe ettergodkjenning i nettbedrift

Ved å sette opp løsningen Regnskapsgodkjente betalinger (RGB), slipper du å logge inn i nettbedrift for å ettergodkjenne betalingene der.

Banken trenger fremdeles å vite hvem som har godkjent betalingene. Dette ordnes nå automatisk ved at økonomisystemet både sender informasjon om regningene du skal betale, og informasjon om hvem som har godkjent betalingene i økonomisystemet.

Hva trenger du å gjøre for å få dette på plass for bedriften din?

Godkjenner du utbetalingene kun i økonomisystemet allerede?

Ønsker du likevel å ettergodkjenne utbetalingene i nettbedrift?