Meny

Kontoer for bedrift

Er bedriften din lovpålagt spesielle forskrifter om forvaltning og oppbevaring av klientmidler? Forvalter dere klienters midler som må holdes adskilt fra private midler? Trenger du å skille næringsdriften fra privatøkonomien din? Hos oss får du kontoene du og bedriften din trenger i det daglige.

Bedriftskonto

En bedriftskonto er en konto for alle typer inn- og utbetalinger. Med en bedriftskonto fra oss får du og din bedrift et naturlig redskap i den daglige driften og kan disponeres med alle betalingstjenester du behøver.  Du får tilgang til kontoen via nettbedrift og kan administrere driften på en enkel og effektiv måte. Du åpner en driftskonto enkelt i nettbedrift eller ved å ringe oss på telefon 38 10 92 00.

Fordeler med bedriftskonto

 • En fleksibel konto som gir enkel likviditetsstyring
 • Kontoen kan knyttes mot kassekreditt og eget konsernkontosystem
 • Enkel å bruke i kombinasjon med kort og andre betalingstjenester
 • Tilgang til kontoen i nettbedrift og mobilbank bedrift
 • Bedriftskonto er også tilgjengelig i ulike valutaer

Bedriftskonto passer for de fleste bedrifter

Dersom bedriften trenger en fleksibel konto for daglige transaksjoner, er bedriftskonto riktig konto for deg. Ønsker bedriften en konto med tilstrekkelige midler til enhver tid, og muligheten for kreditt på kontoen, så kan bedriftskonto brukes til det.

Skattetrekkskonto

Som arbeidsgiver plikter du å trekke skatt av lønn og annen godtgjørelse som du utbetaler til dine ansatte.

Passer for deg som har ansatte og utbetaler lønn

En skattetrekkskonto er en konto som skal brukes hvis du betaler lønn til ansatte. Kontoen brukes til å sette av skattetrekk på kontoen hver gang du utbetaler lønn. En skattetrekkskonto er sperret for uttak, og kan bare brukes til viderebetaling av skatt til skattemyndighetene.

Viktig å vite om skattetrekkskonto

 • En skattetrekkskonto opprettes kun dersom du har ansatte du betaler lønn til. Kontoen kan ikke brukes til betaling av mva. eller arbeidsgiveravgift.
 • Du opprett en skattetrekkskonto enkelt i nettbedrift. Du må være registrert som administrator i nettbedrift, og ha fullmakt til å opprette konto.

Klientkonto

Klientkonto benyttes av virksomheter med særlige lovpålagte forskrifter om forvaltning og oppbevaring av klientmidler. Med vår klientkonto holder du enkelt egne midler og klienters midler adskilt.

Bedriften kan opprette to typer klientkontoer

 • Særskilt klientkonto – en individuell konto per klient
 • Samlekonto - en felles konto for flere klienter

Kontoene opprettes enkelt i nettbedrift. Særskilt konto opprettes i klientforvalters navn sammen med klientens fødsels- eller organisasjonsnummer. Samlekontoer opprettes i klienforvalters navn. Det er kun klientforvalter eller person med skriftlig fullmakt fra klientforvalter som kan inngå avtale om klientkonto. Sparebanken Sør kan ikke bruke midler på klientkonto til motregning mot klientforvalter.

Klientkonto passer for

 • Advokater
 • Forsikringsformidling
 • Eiendomsmeglere
 • Verdipapirforetak
 • Fondsforvaltere
 • Inkassobyråer
 • Andre selskaper med særlige lovpålagte forskrifter om forvaltning og oppbevaring av klientmidler

Landbrukskonto

En landbrukskonto er en egen driftskonto for alle typer inn- og utbetalinger for næringsdrivende innenfor landbruk. Med en landbrukskonto fra oss får du god kontroll over lønn, oppgjør og andre inntekter og utgifter. Ved å opprette en egen brukskonto for privat forbruk og en separat landbrukskonto, kan du enkelt skille privatøkonomien fra gårdsdriften.

Med landbrukskonto hos oss får du

 • Ryddig og oversiktlig økonomi
 • Driftskonto for alle inn- og utbetalinger
 • Skille enkelt mellom privatøkonomi og gårdens økonomi
 • Full tilgang og oversikt i nett- og mobilbanken
 • Betale alle regninger fra kontoen