Meny

Forsikring kritisk sykdom

Dersom du skulle få en alvorlig sykdom, er det godt å ikke skulle ta umiddelbare avgjørelser avhengig av økonomien din. Med forsikringen kritisk sykdom kan du få utbetalt en større engangssum ved en rekke forskjellige kritiske sykdommer eller ulykker.

Dersom du er mellom 18 og 59 år, kan du kjøpe forsikringen kritisk sykdom. Dette krever at du fyller ut en elektronisk helseerklæring. Det er fort gjort å fylle denne ut elektronisk på PC, nettbrett eller mobil, og lenken får du tilsendt når du får et tilbud om forsikringen. Les gjerne mer om helseerklæringen hos Frende (åpnes i nytt vindu). Forsikringen er gyldig ut det kalenderåret du fyller 67 år.

Derfor er forsikringen ved kritisk sykdom smart 

Det er vanskelig å få beskjed om en alvorlig diagnose. Det kan også være at du ganske raskt har behov for økonomisk støtte, og det er i slike tilfeller denne forsikringen er godt å ha. Hvilken støtte det er behov for varierer blant annet etter hvilken alvorlig sykdom eller ulykke det er snakk om.

Forsikringssummen kan for eksempel gi deg pengene du trenger til å få privat behandling fra spesialist i Norge eller i utlandet, eller til at et familiemedlem får råd til å ta permisjon uten lønn fra jobben for å være hjemme og hjelpe deg i en periode.

Slik fungerer utbetaling av forsikringen kritisk sykdom

Kritisk sykdom gir utbetaling hvis du får en av diagnosene som forsikringen dekker. Dette er alvorlige sykdommer eller ulykker. Pengesummen utbetales 30 dager etter du har fått diagnosen. Det er den som er forsikret som mottar utbetalingen, og skulle denne personen falle fra før det er gått 30 dager fra diagnosen ble stilt, blir forsikringssummen ikke utbetalt.

Detaljer om kritisk sykdom

Forsikringen kritisk sykdom gir deg engangsutbetaling for disse diagnosene

Sammenligning av kritisk sykdom og uføreforsikring