Meny

Administrator i nettbedrift

Administrator i nettbedrift er den som har fullmakt til å styre hvem som skal være brukere av bedriftens nettbedrift, og hvilke tilganger hver enkelt bruker skal ha.

Om administrator

Den som er bedriftens administrasjonsansvarlig, har fullmakt til å styre hvem som skal være brukere av nettbedrift, og hvilke tilganger til kontoer som hver enkelt bruker skal ha. Tilganger kan være slik som innsyn på kontogodkjenne betaling, registrere betaling, foreta overføringer mellom kontoer og betale ut lønn. Administrator har også fullmakt til å opprette nye kontoer på vegne av bedriften.

Brukere og tilganger registreres i nettbedrift av bedriften selv. Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer, og kan også lage egne kontonavn på de ulike kontoene tilknyttet avtalen. Administrator kan dessuten slette aktive brukere. Administrator må være innlogget med BankID for å gjøre dette. 

Det er viktig at du som administrator kontrollerer at tilganger på eksisterende brukere er i henhold til bedriftens egne rutiner. Eventuelle endringer av administrasjonsansvarlig må meldes banken, og forutsetter godkjennelse fra signaturberettiget i bedriften.

Hvordan administrerer jeg nettbedrift?

Det er administrator i nettbedrift som oppretter brukere og tildeler rettigheter for hver av brukerne. Dette kan administrator gjøre:

  • Opprette ny bruker
  • Gi/endre kontorettigheter til seg selv og andre brukere
  • Endre brukeropplysninger
  • Slette bruker

Det er ingen begrensninger i antall brukere som kan opprettes i nettbedrift. Brukeren trenger ikke å være privatkunde i Sparebanken Sør, men personen må ha BankID for å kunne logge inn. Dersom brukeren ikke har BankID, anbefaler vi denne personen skaffer seg det i sin egen bank.

Slik legger du opp en ny bruker

For å legge opp ny bruker i nettbedrift velger du «Brukere» i menyen under Administrasjon. Velg Ny bruker og fyll inn informasjon om den nye brukeren: fornavn, etternavn og personnummer (11 siffer). Trykk REGISTRER og deretter trykk på forstørrelsesglasset til høyre for brukeren for å tildele tilganger. Administrator kan tildele en bruker kombinerte rettigheter der det er nødvendig.

Rettigheter

Administrator kan endre brukerrettigheter til seg selv og andre brukere. Under Administrasjon i menyen velger Brukere, og klikker på forstørrelsesglasset til høyre for brukeren du vil endre. 

Følgende rettigheter finnes:

Innsyn:
Brukeren får kun leserettigheter, slik som å se kontoinformasjon, saldo og transaksjoner på konto.

Registrer:
Brukeren får mulighet til å registrere betalinger fra kontoen, overføre mellom egne kontoer, registrere betalingslister og ev. sende/hente filer.

Administrator kan sette et maksbeløp pr. betaling.

Godkjenn:
Brukeren kan godkjenne en registrert betaling. Administrator kan sette et maksbeløp pr. betaling.

Kontoregulering:
Brukeren kan overføre mellom kontoene til bedriften.

Lønn:
Brukeren kan utføre lønnsutbetalinger. 

Slette bruker:
Administrator sletter selv brukerkontoer i nettbedrift. Dette gjøres på siden for administrasjon av brukere.

Disse kontoene kan du opprette selv

Du kan opprette flere typer kontoer selv i nettbedrift, inkludert bedriftskonto, sparekonto, skattetrekkskonto, klientkonto og depositumskonto. Velg Bestill konto i nettbedriftsmenyen.