Meny

Konto- og adresseringsregisteret

Sikre utbetaling til korrekt mottaker med konto- og adresseringsregisteret (KAR).

I bankenes felles konto- og adresseringsregisteret (KAR) kan du sjekke om et kontonummer er gyldig, og samtidig få validert eier av kontoen. KAR kan brukes enten betalingsmottakeren er en privatperson eller en bedrift. Dersom du sjekker i KAR, økes kvaliteten ved utbetaling, og risikoen for å betale til feil mottaker og kontonummer reduseres.

KAR kan redusere faren for svindel

Ved spørring i KAR kan bedrifter sjekke at oppgitt kontonummer tilhører leverandøren. Noen bedrifter har opplevd svindelforsøk på e-post. I meldingen oppgis at en leverandør har byttet kontonummer, og bedriften blir bedt om å endre kontonummer før betaling av neste faktura. Med et enkelt oppslag i KAR kan bedriften kontrollere at nytt oppgitt kontonummer eies av leverandøren.

Hvordan fungerer KAR?

I KAR kan bedrifter stille følgende to spørsmål, og vil få ut ett av svarene Ja eller Nei:

  • Er dette en gyldig konto som vi kan gjøre betalinger til?
  • Eies denne kontoen av denne personen (personnummer må legges inn) eller av denne virksomheten (organisasjonsnummer må legges inn)?

Det er ikke mulig å gjøre oppslag i KAR ved å for eksempel spørre hvem som er eier av konto. Som det fremgår over, kan KAR kun brukes til å validere kontonummer.

Sparebanken Sør kan gi de fleste bedrifter tilgang til en portal med mulighet for enkeltspørringer i KAR.

Integrering mot økonomisystemer er mulig

KAR kan også integreres mot ulike økonomisystemer (via webservice eller med filløsning). Dersom dette er ønskelig, anbefaler vi at dere undersøker mulighetene ved å først kontakte leverandøren av økonomisystemet deres.