Meny

Prisliste for kort, mobilbank og nettbank

Kort, nettbank, mobilbank, betalingsformidling - her er prislisten for banktjenestene du bruker nesten daglig.

Debetkort

       
Visakort
Ungdomskort*
Lommepengekortet*
Total
Total+
UNG 18-34 Student
Ungdom
Gulleklubben
Øvrige 
kunder
Årsavgift 290 kr  290 kr 0 kr  290 kr 
Varekjøp i Norge/utlandet 0 kr  0 kr 0 kr  3 kr 
Kontantuttak våre minibanker i åpningstiden 0 kr  0 kr  0 kr  0 kr 
Kontantuttak våre minibanker utenom åpningstid 0 kr  0 kr 0 kr  3 kr 
Kontantuttak i andre minibanker 10 kr 0 kr  0 kr  10 kr
Kontantuttak Visa/i utlandet 30 kr + 0,5 % 
av beløp 
0 kr 0 kr  30 kr + 0,5 % 
av beløp
Valutapåslag (ved all omregning fra annen valuta til NOK) 2 %  2 % 2 %  2 % 
Erstatt gammelt kort 120 kr 120 kr 120 kr 120 kr 
Eget design på bankkortet (årlig pris, ikke lenger mulig å bestille) 50 kr 50 kr 50 kr 50 kr
         

*Er du i kundeprogrammet Ungdom, har du ungdomskort. Er du i Gulleklubben, har du lommepengekortet.

 

Kredittkort  
Visa kredittkort Pris 
Årsavgift 0 kr 
Varekjøp 0 kr 
Betaling/overføring i nettbank 2 % av beløp, minimum 40 kr 
Kontantuttak i norske minibanker 2 % av beløp, minimum 40 kr 
Kontantuttak i utenlandske minibanker 0 kr
Valutapåslag 2 % 
eFaktura 0 kr 
Pris papirfaktura 35 kr 
Nominell rente pr. md. av benyttet kreditt  1,71 % 
Administrasjonsgebyr ved inaktivt kort siste 14 md.  149 kr 
   
Visa Reservekort (ikke nysalg, årsavgift gjelder for  kunder som har beholdt reservekortkonto) Pris
Årsavgift for kunder med ordinært debetkort 0 kr
Årsavgift for kunder uten ordinært debetkort 250 kr
   
Sør Gold (ikke nysalg) Pris 
Årsavgift 500 kr 
Varekjøp Visa  5 kr 
Varekjøp BankAxept  3 kr 
Kontantuttak i minibank, Norge og utlandet  27 kr + 0,5 % 
Valutapåslag 2,00 % 
Nominell rente pr. md. av benyttet kreditt  1,57 % 

 

Nettbank, mobilbank og telebank     
Nettbank
Mobilbank
Telebank
Total
Total+
UNG 18-34
Student
Øvrige kunder
Nettbank årsavgift (kodebrikke) 0 kr  150 kr 
Fast betaling i nettbank uten melding 0 kr  3 kr 
Betaling med KID  0 kr  3 kr 
Betaling med melding  0 kr  5 kr 
Betaling kvittering med oblat 20 kr  20 kr 
Vennebetaling 0 kr 0 kr
Straksbetaling 0-5000 kroner 3 kr 3 kr
Straksbetaling 5001-50 000 kroner 10 kr 10 kr
Straksbetaling 50 001-500 000 kroner 50 kr 50 kr
Stoppe/starte betaling 0 kr  5 kr 
Erstatningskort  150 kr  150 kr 
Hente PIN til kort (gjelder ikke første gangs henting) 0 kr  0 kr 
Kontofon saldo 0 kr  0 kr 
SMS-varsling  3 kr  3 kr 

  

Betalingsformidling                     
Brevgiro Pris  
Per giro (porto kommer i tillegg) 10 kr  
Utbetalingsanvisning 100 kr   
Kvitteringslister 20 kr   
Retur av giro pga. feil eller mangler 125 kr   
     
Avtalegiro Total+
Total
UNG 18-34
Student
Ungdom 
Øvrige kunder 
Per giro  0 kr 3 kr
Ikke utførte oppdrag  4 kr 4 kr
Igangsette avtalegiro 2 kr  2 kr 
     
Utenlandsbetaling - se her    
     
Bankbytte    
Avslutning av kundeforhold 75 kr per konto (maks 150 kr)  

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen