Meny

Prisliste for fonds- og aksjehandel

Vi tilbyr handel med fond og aksjer til både bedrifter og privatpersoner.

Fondshandel, verdipapirtjenester, aksjehandel
   
Fondshandel Pris
Tegningsprovisjon
Kostnader forbundet med kjøp av fond. Det tas ikke gebyr for dette, men underliggende fond kan i enkelte ta gebyr. Dette fremkommer i så fall av fondsinformasjon for det enkelte fond.
0 kr
Innløsingsprovisjon
Kostnader forbundet med salg av fond. Det tas ikke gebyr for dette, men underliggende fond kan i enkelte ta gebyr. Dette fremkommer i så fall av fondsinformasjon for det enkelte fond.
0 kr
Forvaltningsavgift
Alle fond tar en årlig forvaltningsavgift som trekkes daglig fra fondets kurs. Størrelsen på denne avgiften vil variere fra fond til fond. Detaljer om det enkelte fonds forvaltningsavgift fremgår i informasjon om fondet.
Se fondsinfo
Merk at fondsandeler kjøpes til ukjent kurs, og oppgjøret tar fra tre til fire dager fra du legger inn en ordre om kjøp. Kursen blir satt samme dag som vi sender inn ordrene dine, men dette avhenger av forvalter.  
   
IPS-konto Pris
IPS-avtale 0 kr
Tegningsprovisjon 
Kostnader forbundet med kjøp av fond
0 kr
Innløsingsprovisjon 
Kostnader forbundet med salg av fond
0 kr
Forvaltningsavgift Se fondsinfo
Alle fond tar en årlig forvaltningsavgift som trekkes daglig fra fondets kurs. Størrelsen på denne avgiften vil variere fra fond til fond. Detaljer om det enkelte fonds forvaltningsavgift fremgår i informasjon om fondet.  
Merk at fondsandeler kjøpes til ukjent kurs, og oppgjøret tar fra tre til fire dager fra du legger inn en ordre om kjøp. Kursen blir satt samme dag som vi sender inn ordrene dine, men dette avhenger av forvalter.  
   
Aksjehandel Pris
Aksjehandel meglerbord  
Børsnoterte aksjer (minimum 500 kr) 0,5 % 
Unoterte aksjer (minimum 500 kr) 0,5 % 
   
Aksjehandel på internett  
Netthandel (minimum 95 kr) 0,05 % 
Netthandel ved mer enn 20 handler foregående md. (minimum 49 kr) 0,05 % 
   
I nettbanken finner du fondskurser og minimumspris på kjøp og spareavtale. Du kan handle alle aksjer, egenkapitalbevis og ETF (Exchange Traded Funds) som er notert på Oslo Børs i vår nettløsning.  
   
Tilleggstjenester  
Sanntidskurser (fra Norne Sec.) per md. 12,50 kr 
Sanntidskurser med dybde, per md. 125 kr 
SMS, analyser, tips mv. 0 kr 
   
Aksjesparekonto  
Etablering av aksjesparekonto 0 kr
Flytting av aksjesparekonto 0 kr
   
Konto i VPS (Verdipapirsentralen)  
Etablering av VPS-konto 0 kr 
Overføring av beholdning / konto til konto - aksjer/fond/obligasjoner (gjelder per verdipapir) 100 kr 
Frigivelse av verdipapir 100 kr 
Etablere, endre rettigheter (pant/sikkerhet) 300 kr 
Etablering av fullmakt til annen kontofører  200 kr 
Manuell fremhenting av årsoppgave 500 kr
   
VPS-gebyret belastes kvartalsvis uten oppgave.  
   
Årsavgift VPS   Gjeldende fra 1.1.21
(Verdi på VPS-konto per ultimo forrige år. Gjelder totalbeholdning på konto, også obligasjoner og fond.)  
0-100 000  0 kr 
100 000-1 mill.  425 kr 
1 mill. til 10 mill.   200 kr per pågynt mill.
10 mill- til 100 mill. 100 kr per påbegynt mill.
Over 100 mill. 50 kr per påbegynt mill.
   
VPS-gebyret belastes årlig (1. halvår) uten oppgave.