Meny

Hjelp til arveoppgjør og dødsbo

Det er mye å forholde seg til når vi mister en nær person, og ved dødsfall er det en del ting som skjer med bankforholdet til avdøde også. Vi skal hjelpe deg så godt vi kan.   

Illustrasjonsfoto rullestein - til Sparebanken Sør

Vi kan gi oversikt over bankforholdet 

På grunn av taushetsplikten kan vi ikke gi opplysninger om avdødes bankforhold før skifteattesten er mottatt. Dersom du ønsker en oversikt over bankforholdet, må Sparebanken Sør også få tilsendt «Fullmakt vedrørende formues- og gjeldsforhold», den får du hos tingretten ved første henvendelse.

Tilgang til konto 

Før vi har fått skifteattesten, kan originale fakturaer knyttet til begravelse, husleie, strøm, telefon og restskatt belastes avdødes konto dersom du tar kontakt med banken. Gjenlevende ektefelle som har behov for midler til å dekke øvrige levekostnader, kan inngå en avtale med banken om dette. 

Sjekk prislisten angående betingelser. Er det mye midler i boet, ta kontakt med rådgiveren din.

Skjemaer hos domstol.no

Har avdøde lån eller kredittkort?

Har avdøde sparing i fond eller VPS?

Relevante priser du bør vite om

Relevante blogginnlegg

Når du mister din kjære

Det å miste sin kjære er selvsagt både tøft og trist og det betyr også mange praktiske utfordringer. Det å miste ektefellen sin har også ofte store økonomiske konsekvenser som det kan være spesielt utfordrende å ta stilling til i en ellers vanskelig tid. 

Slik er et arveoppgjør

De aller fleste opplever på et eller flere tidspunkt i livet å miste noen i nærmeste familie. Selv om det er livets gang, så er det trist og det dukker også opp en del spørsmål i kjølvannet av et dødsfall i familien. Mange av spørsmålene er knyttet til økonomi og eventuell arv.