Meny

Egenkapitalbevis og finansiell informasjon

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Se under for informasjon om SOR på Oslo Børs.

Finansiell kalender

11.02.2021: Kvartalsrapport Q4 2020
25.03.2021: Årsrapport 2020 og ordinær generalforsamling
07.05.2021: Kvartalsrapport Q1 2021
13.08.2021: Kvartalsrapport Q2 2021
29.10.2021: Kvartalsrapport Q3 2021

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Sparebanken Sør

Utbyttebeløp: NOK 0 per EK-bevis

Forstanderskapet vedtok 26. mars 2020, i samsvar med styrets innstilling, å ikke på det tidspunktet dele ut utbytte for egenkapitalbeviset for 2019. Bakgrunnen for vedtaket var de forventinger og anbefalinger som forelå fra Finansdepartementet, Finanstilsynet og europeiske tilsynsmyndigheter som følge av potensielle konsekvenser av COVID-19-pandemien. Bankens styre vil løpende vurdere grunnlaget for en eventuell omdisponering av overskuddet for 2019. Dersom omstendighetene tilsier det, vil styret kalle inn til ekstraordinært forstanderskapsmøte for behandling av utdeling av utbytte.

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.

Obligasjonslån

Her er en oversikt over Sparebanken Sør sine obligasjonslån og EMTN-program.

Analytikere

Her finner du oversikt over meglerhus som har offisiell dekning av Sparebanken Sør. 

Om egenkapitalbevis

Største eiere

Sparebanken Sør på Oslo Børs

Les også


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen