Meny

Egenkapitalbevis og finansiell informasjon

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Se under for informasjon om SOR på Oslo Børs.

Finansiell kalender

11.02.2021: Kvartalsrapport Q4 2020
25.03.2021: Årsrapport 2020 og ordinær generalforsamling
07.05.2021: Kvartalsrapport Q1 2021
13.08.2021: Kvartalsrapport Q2 2021
29.10.2021: Kvartalsrapport Q3 2021

Nøkkelinformasjon vedrørende kontantutbytte for Sparebanken Sør

Utbyttebeløp: NOK 14,00 per EK-bevis

  • NOK 10,40 per egenkapitalbevis utbetales i april
  • Styret gis fullmakt til å betale inntil NOK 3,60 i fjerde kvartal gitt at forholdene tillater det

Siste dag inklusive: 25. mars 2021
Ex-dato: 26. mars 2021
Record date (eierregisterdato): 29. mars 2021
Betalingsdato: 8. april 2021
Vedtaksdato: 25. mars 2021

Det presiseres at Ex-dato, Record date og Betalingsdato gjelder for første utbytteutbetaling (NOK 10,40).

Ex-dato, Record date og Betalingsdato for resterende utbytte (inntil NOK 3,60) vil bli publisert på et senere tidspunkt, forutsatt beslutning i styret.

Finansiell rapportering

Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.

Obligasjonslån

Her er en oversikt over Sparebanken Sør sine obligasjonslån og EMTN-program.

Analytikere

Her finner du oversikt over meglerhus som har offisiell dekning av Sparebanken Sør. 

Om egenkapitalbevis

Største eiere

Sparebanken Sør på Oslo Børs

Les også


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen