Meny

Prisliste utlån

Her er oversikten over noen av våre vanligste utlånspriser. Hvilket tilbud du får avhenger blant annet av sikkerhet, annen gjeld og inntekter. Vi tilbyr boliglån til kunder over hele landet, søk om lån digitalt her eller kontakt rådgiveren din for et tilbud.

Prislisten ble sist oppdatert 11. mai 2023.

Priser utlån

Boliglån / øvrige lån innenfor 75 % av markedsverdi
Boliglån Nominell rente fra Effektiv rente fra
Les mer om boliglån    
4 000 000 og mer

4,95 %

 

2 000 000-3 999 999 5,01 % 5,18 %
1 000 000-1 999 999 5,25 %   
Under 1 000 000 5,35 %   

 

Førstehjemslån innenfor 85 % av markedsverdi
Les mer om førstehjemslån  
Førstehjemslån  Nominell rente Effektiv rente
Førstehjemslån innenfor 85 %  Fra 4,85 % Fra 5,03 %

 

Grønt boliglån ung innenfor 85 % av markedsverdi
Les mer om grønt boliglån ung   
Grønt boliglån ung Nominell rente 
Effektiv rente
Grønt boliglån ung innenfor 85 %  Fra 4,40 % Fra 4,57 %

 

Grønt boliglån innenfor 85 % av markedsverdi
Les mer om grønt boliglån   
Grønt boliglån Nominell rente 
Effektiv rente
Grønt boliglån innenfor 85 %  Fra 4,90 % Fra 5,09 %

 

Boliglån UNG innenfor 85 % av markedsverdi
Les mer om Boliglån UNG    
Boliglån UNG Nominell rente 
Effektiv rente
Boliglån UNG innenfor 85 %  Fra 4,95 %  Fra 5,14 %

 

Boligbyggelån
Les mer om boligbyggelån 
Boligbyggelån Nominell rente
Andre boligbyggelån Fra 6,25 % + provisjon 0,33 % pr. kvartal

 

Fleksilån innenfor 60 % av markedsverdi
Les mer om fleksilån  
Fleksilån Nominell rente fra 
Effektiv rente fra
4 000 000 og mer 4,95 %  
2 000 000-3 999 999 5,04 %  5,23 %
1 000 000-1 999 999 5,30 %   
Under 1 000 000  5,40 %  
Fastrentelån bolig innenfor 75 % av markedsverdi
Les mer om fastrentelån   
Fastrentelån Nominell rente fra Effektiv rente fra
3 år 4,75 %  4,47 %
5 år 4,55 %   
10 år 4,40 %  
Vi gir fastrentelån fra 500 000 og oppover. Ta kontakt for tilbud.  

 

Fastrentelån UNG - boliglån innenfor 75 % av markedsverdi
Les mer om fastrentelån UNG   
Fastrentelån UNG Nnominell rente fra Effektiv rente fra
3 år 4,70 % 4,42 %
5 år 4,50 %  
10 år 4,40 %  
Vi gir fastrentelån fra 500 000 og oppover. Ta kontakt for tilbud.  
Tilleggslån
Type lån Nominell rente fra
Billån Brage Finans tar nå hånd om bilfinansiering for Sparebanken Sør
Forbrukslån 15,00 % 
Nedbetaling med annen sikkerhet Fra 9,85 % 
Kontokreditt 19 % + 0,5 % pr. kvartal 

 

Kostnader ved lån
Type kostnad Pris                           
Etablering 2500 kr 
Etablering 1 stk. sikkerhet 1000 kr 
Etablering 2 stk. sikkerhet 1975 kr 
Etablering 3 stk. sikkerhet 2500 kr 
Opplåning på eksisterende sikkerhet 1000 kr 
Etablering andre kreditter 2 % 
Nedbetalingslån med flere utbetalinger 750 kr 
Garanti - etablering 900 kr 
Erklæring ved byggelån 500 kr 
Endringsgebyr på lån 500 kr 
Endring av pant i eiendom 750 kr 
Verdivurdering av eiendom i eiendomsverdi 500 kr 
   
Terminomkostninger per forfall:  
Belasting uten melding 65 kr 
Belasting med melding 75 kr 
Tilsendt giro 100 kr 
Belasting uten melding billån/båtlån 65 kr 
Belasting med melding billån/båtlån 75 kr 
   
Purring ved restanse  
1. gangs purring 35 kr 
Inkassovarsel 35 kr 

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen