Meny

Send eFaktura til dine bedriftskunder

Send eller motta eFaktura til/fra dine bedriftskunder. Bedrifter kan oppnå store fordeler ved å sende faktura elektronisk mellom seg. Sparebanken Sør tilbyr to forskjellige tjenester.

Webfaktura

Webfaktura er en manuell registrering av utgående fakturaer via en egen portalløsning levert av Nets. Faktura sendes i EHF-format til mottakeren. Denne løsningen tilfredsstiller krav som stilles av det offentlige, og passer for kunder som har et lavt volum av utgående EHF-fakturaer. Dersom du ønsker å motta elektroniske fakturaer fra dine kunder, må du registreres som mottaker i webfakturaportalen. Disse fakturaene kan enten importeres til ditt økonomisystem, eller betales manuelt i banken.

Filbasert eFaktura

Dersom ditt fakturaprogram støtter eFaktura, utgående og/eller inngående, betyr det at programmet må være koblet til et aksesspunkt - for eksempel Nets. Dette betyr at alle som kan sende og motta faktura elektronisk, er knyttet sammen i et nettverk som utveksler fakturaer i EHF-format. Dette er en god løsning for kunder som har stort volum av fakturaer.