Meny

Send eFaktura til dine bedriftskunder

Send eller motta eFaktura til/fra dine bedriftskunder. Bedrifter kan oppnå store fordeler ved å sende faktura elektronisk mellom seg. Sparebanken Sør tilbyr to forskjellige tjenester.

Webfaktura

Webfaktura er en manuell registrering av utgående fakturaer via en egen portalløsning levert av Mastercard Payment Services. Faktura sendes i EHF-format til mottakeren. Denne løsningen tilfredsstiller krav som stilles av det offentlige, og passer for kunder som har et lavt volum av utgående EHF-fakturaer. Dersom du ønsker å motta elektroniske fakturaer fra kundene dine, må du registreres som mottaker i webfakturaportalen. Disse fakturaene kan enten importeres til ditt økonomisystem, eller betales manuelt i banken.

Filbasert eFaktura

Dersom ditt fakturaprogram støtter eFaktura, utgående og/eller inngående, betyr det at programmet må være koblet til et aksesspunkt - for eksempel Mastercard Payment Services. Dette betyr at alle som kan sende og motta faktura elektronisk, er knyttet sammen i et nettverk som utveksler fakturaer i EHF-format. Dette er en god løsning for kunder som har stort volum av fakturaer.