Meny

Gaver og sponsorater

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Våre forretningsmål kan ikke nås uten at vi handler i forståelse med det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom  å skape verdier for landsdelen.

Illustrasjonsfoto | lokal breddeidrett

Banken støtter også prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.  I tillegg til tradisjonell sponsing av lag og foreninger viderefører vi som selvstendig sparebank sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål.

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Illustrasjonsfoto | Banken for de store og små øyeblikkene i livet | boliglån | sparing

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.

Våre gavetildelinger

Se oversikten over gavetildelinger fra Sparebanken Sør.

Største sponsorater

Vi samarbeider med følgende som skaper bred entusiasme og bidrar til utvikling for hele landsdelen.

Illustrasjonsfoto | Sparebanken Sør Idrettsstipend

Idrettsstipend

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

De nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2018

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder, og i 2020 deles den ut for åttende gang. Sørlandets Kunstmuseum forvalter prisen i samarbeid med banken.

Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) til unge talenter i Agder og Telemark.

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen