Meny

Vi bidrar til lokalsamfunnet

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Våre forretningsmål kan ikke nås uten at vi handler i forståelse med det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom  å skape verdier for landsdelen.

Banken støtter også prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.  I tillegg til tradisjonell sponsing av lag og foreninger viderefører vi som selvstendig sparebank sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål.

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling.

Våre gavetildelinger

Se oversikten over gavetildelinger fra Sparebanken Sør.

#SparebankenSørGaven

Se fine bilder fra gavemottakere i vår flotte region.
Boliglån er blant de store og små øyeblikkene i livet

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.

Vi deler ut stipender og priser også

Vi deler ut Sparebanken Sør Idrettsstipend

Vi vil hjelpe unge idrettstalenter til å nå sine mål, derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen