Meny

Gaver og sponsorater

Sparebanken Sør ønsker å være en ansvarlig og entusiastisk bidragsyter til samfunnet. Våre forretningsmål kan ikke nås uten at vi handler i forståelse med det samfunnet vi er en del av. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling gjennom  å skape verdier for landsdelen.

Illustrasjonsfoto | lokal breddeidrett

Banken støtter også prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i våre lokalsamfunn.  I tillegg til tradisjonell sponsing av lag og foreninger viderefører vi som selvstendig sparebank sparebankenes sterke tradisjon med å gi pengegaver til allmennyttige formål.

Søk om gaver fra gavefondet vårt

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Vi støtter lokalsamfunnet med gaver

Vi sponser

Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier.
Sørmegleren gavefond - søk til prosjekt i ditt nabolag

Sørmegleren Nabofond

Vi ønsker å bidra til at nabolagene våre blir tryggere og bedre. Derfor har banken i samarbeid med Sørmegleren opprettet Sørmegleren Nabofond.

Illustrasjonsfoto til samfunnsansvar

Sparebanken Sør Idrettsstipend

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler

To million kroner skal gis til gode turstiprosjekter i år - les mer her.
Foto av de fire nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2020

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder. 

Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) til unge talenter i Agder og Telemark.

Disse har fått gaver

Se oversikten over gavetildelinger fra Sparebanken Sør.

Største sponsorater

Vi samarbeider med følgende som skaper bred entusiasme og bidrar til utvikling for hele landsdelen.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen