Meny

Vi anbefaler at du oppdaterer til siste versjon av mobilbanken dersom du opplever ustabilitet

Bankens samfunnsansvar

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement, og er vårt samfunnsansvar bevisst. Dette er en del av vår filosofi. Det er en klar sammenheng mellom livskvalitet og verdiskaping, derfor er det viktig for oss å styrke tiltak og støtte prosjekter som kan bidra til økt livskvalitet.

Visjoner, verdier og bærekraftig utvikling

Vi gir støtte til prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i et lokalsamfunn. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape verdier for lokalsamfunnet gjennom å være en aktiv bidragsyter til allmennyttige formål.

Bidrag til lokalsamfunnet

Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og støtter våre lokalsamfunn på flere måter.
Illustrasjosnfoto | Sparebanken Sør

Bærekraft og klima

Sparebanken Sør tar hensyn til klimautfordringene. Det å verne om miljøet blir stadig viktigere, og vi ønsker å gjøre vårt for å bidra.
Illustrasjonsfoto | tema likestilt arbeidsliv fra 8. mars 2019

Likestilt arbeidsliv

Sparebanken Sør ble våren 2018 sertifisert som den første banken i Norge innen likestilling og mangfold.

Konsernpolicy samfunnsansvar

Bærekraftige kredittprosesser

Green & Sustainability Bond Framework

Etikk og åpenhet

Vår historie