Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny Gå til toppmeny med nettbank innlogging

Bankens samfunnsansvar

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement, og er vårt samfunnsansvar bevisst. Dette er en del av vår filosofi. Det er en klar sammenheng mellom livskvalitet og verdiskaping, derfor er det viktig for oss å styrke tiltak og støtte prosjekter som kan bidra til økt livskvalitet.

Visjoner, verdier og bærekraftig utvikling

Vi gir støtte til prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i et lokalsamfunn. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape verdier for lokalsamfunnet gjennom å være en aktiv bidragsyter til allmennyttige formål.

Vår historie

Bank fra 1824

Sparebanken Pluss' historie går helt tilbake til 1824 da Christianssands Sparebank ble etablert som en av de første sparebankene i Norge. Sparebanken Agder ble i 1984 dannet ved en sammenslutning av Christianssands Sparebank, Halse og Harkmark Sparebank, Iveland Sparebank, Oddernes Sparebank, Vennesla Sparebank og Øvrebø og Hægeland Sparebank. Høvaag Sparebank og Finsland Sparebank ble tilsluttet Sparebanken Agder i henholdsvis 1985 og 1986.

Da det ikke lyktes å etablere en «Sparebanken Telemark», ble det opprettet kontakt mellom en gruppe sparebanker i Telemark og Sparebanken Agder. Dette førte til at fire sparebanker i Telemark og Sparebanken Agder sluttet seg sammen i 1987. Ved sammenslutningen tok banken navnet Sparebanken Agder og Telemark. I 1988 ble navnet endret til Sparebanken Pluss, og samme året sluttet Sør-Audnedal Sparebank seg sammen med Sparebanken Pluss. I januar 1997 inngikk Sparebanken Pluss og Sparebanken NOR en intensjonsavtale om et makeskifte som innebar at Sparebanken NOR overtok Sparebanken Pluss’ lokalbanker i Telemark mens Sparebanken Pluss overtok Sparebanken NOR's distriktsavdeling Kristiansand. Avtalen førte til at bankens virksomhet igjen ble samlet i Agderfylkene. Siden 2004 åpnet Sparebanken Pluss seks nye kontorer i landsdelen, henholdsvis i Arendal, Grimstad, Lillesand, Søgne, Kvinesdal og Flekkefjord.

I 2009 etablerte Sparebanken Pluss det heleide datterselskapet Pluss Boligkreditt AS. Hovedformålet med kredittforetaket var å sikre banken stabil og langsiktig finansiering til konkurransedyktige vilkår.

Sparebanken Pluss hadde kontorer i Arendal, Grimstad, Lillesand, Kristiansand (3), Vennesla (2), Iveland, Songdalen, Søgne, Mandal, Lindesnes, Flekkefjord og Kvinesdal før fusjonen med Sparebanken Sør 1. januar 2014.

Bank fra 1825

Sparebanken Sør har historie helt tilbake til 1825, da Arendal Sparebank ble opprettet som en av de første seks bankene i Norge. I 1973 gikk banken inn i en fusjon med 4 andre sparebanker i Aust-Agder, og dannet Aust-Agder Sparebank.

Sparebanken Sør oppstod i 1984 etter fusjon mellom Aust-Agder Sparebank, 2 andre sparebanker fra Aust-Agder og 9 fra Vest-Agder. Senere har flere banker sluttet seg til, mange av dem fra Telemark. Derfor har vi i dag fått en sterkere orientering også østover.

Sparebanken Sør fusjonerte med Sparebanken Pluss 1. januar 2014, og den fusjonerte banken har nå 40 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark.