Meny

Bankens samfunnsansvar

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement, og er vårt samfunnsansvar bevisst. Dette er en del av vår filosofi. Det er en klar sammenheng mellom livskvalitet og verdiskaping, derfor er det viktig for oss å styrke tiltak og støtte prosjekter som kan bidra til økt livskvalitet.

Visjoner, verdier og bærekraftig utvikling

Vi gir støtte til prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i et lokalsamfunn. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape verdier for lokalsamfunnet gjennom å være en aktiv bidragsyter til allmennyttige formål.

Bidrag til lokalsamfunnet

Bærekraft og klima

Konsernpolicy samfunnsansvar

Bærekraftige kredittprosesser

Etikk og åpenhet

Vår historie