Meny

Bankens samfunnsansvar

Sparebanken Sør har et sterkt samfunnsengasjement, og er vårt samfunnsansvar bevisst. Dette er en del av vår filosofi. Det er en klar sammenheng mellom livskvalitet og verdiskaping, derfor er det viktig for oss å styrke tiltak og støtte prosjekter som kan bidra til økt livskvalitet.

Visjoner, verdier og bærekraftig utvikling

Vi gir støtte til prosjekter innenfor kultur, idrett og andre områder som bidrar til å skape en god atmosfære i et lokalsamfunn. Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og bidra til en bærekraftig utvikling. Vi ønsker å skape verdier for lokalsamfunnet gjennom å være en aktiv bidragsyter til allmennyttige formål.

Bidrag til lokalsamfunnet

Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og støtter våre lokalsamfunn på flere måter.
Illustrasjosnfoto | Sparebanken Sør

Bærekraft og klima

Sparebanken Sør tar hensyn til klimautfordringene. Det å verne om miljøet blir stadig viktigere, og vi ønsker å gjøre vårt for å bidra.
Illustrasjonsfoto | tema likestilt arbeidsliv fra 8. mars 2019

Likestilt arbeidsliv

Sparebanken Sør ble våren 2018 sertifisert som den første banken i Norge innen likestilling og mangfold.

Konsernpolicy samfunnsansvar

Bærekraftige kredittprosesser

Green & Sustainability Bond Framework

Etikk og åpenhet

Vår historie

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. Gjennom signeringen stiller Sparebanken Sør seg bak prinsipper for bankdrift som skal gi positive bidrag til nasjonale og internasjonale klima- og bærekraftsmål.

Solid resultatfremgang tredje kvartal

Pressemelding: Positiv utvikling i netto rente- og provisjonsinntekter, solide inntekter fra finans og tilknyttede selskaper, lave kostnader og netto inngang på tap, gav et meget solid kvartalsresultat.

Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Vi deler ut musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) under årets Sørveivfestival, som går av stabelen 1. november.