Meny

Aksjesparekonto

Med aksjesparekonto kan du investere langsiktig i børsnoterte aksjer og fond uten at gevinst fra salg beskattes umiddelbart. Du må fortsatt betale skatt av gevinsten, men ikke før du tar pengene ut av kontoen. Du får tilgang på aksjesparekonto i fondsløsningen via nettbanken.

Aksjesparekonto gir skattefordeler

Aksjesparekonto gir skattefordeler siden du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at dette utløser skatt underves. Skatt betaler du først når du tar ut midlene fra aksjesparekontoen. Formålet med aksjesparekontoen er at privatpersoner kan spare langsiktig i aksjer og fond og få de samme fordelene som profesjonelle investorer har.

Skjermingsfradrag

I en aksjesparekonto får du skjermingsfradrag på totalinnskuddet istedenfor per verdipapir. Det betyr at selv om du skulle gå i minus på et enkeltfond som realiseres, mister du ikke skjermingsfradraget på det investerte beløpet. Husk at det er laveste innskudd på aksjesparekontoen (summen av innskutte kontanter, aksjer og aksjefondsandeler) gjennom året som danner skjermingsgrunnlaget. Har du både enkeltaksjer og aksjefond bør du derfor vente med å ta i bruk aksjesparekonto til du kan flytte både aksjer og fond samtidig.

Fond i aksjesparekonto

Du kan handle aksjefond og kombinasjonsfond med aksjeandel på 80 % eller mer. Dersom fondet endrer kombinasjonsfordeling etter du har kjøpt andelene, vil det ikke tvinge deg til salg eller flytting. Det er fordelingen ved kjøpstidspunktet som gjelder.

Bedre oversikt

Sparebanken Sør jobber kontinuerlig for å gjøre fondshandelsportalen mer brukervennlig. Det er også mulig å drive med aksjehandel i portalen. Dette vil gi deg en vesentlig bedre samlet oversikt over aksjer og fond du har gjennom Sparebanken Sør.

Opprett aksjesparekonto

Velg Dine fond og aksjer i menyen

Spørsmål og svar om aksjesparekonto

Hvilke verdipapirer vil jeg kunne plassere i denne kontoen?

På aksjesparekonto vil du kunne plassere alle børsnoterte aksjer hjemmehørende i EU/EØS og fond med høyere aksjeandel enn 80 %. Mange tilbydere vil ha en viss begrensning i aksje- og fondsutvalget.

Må jeg skatte når jeg tar ut pengene fra aksjesparekontoen?

Ja. Du vil kunne ta ut hele innskuddet ditt uten å betale skatt, men når du tar ut mer enn innskuddet må du skatte av gevinsten.

Får man fradrag for tap i aksjesparekontoen?

Fradrag for tap får du når du gjør opp aksjesparekontoen.

Vil jeg kunne overføre min eksisterende beholdning av aksjer og fond til aksjesparekonto?

Du kan flytte verdipapirene dine til aksjesparekontoen din, men det vil komme en skattemessig konsekvens. Ta kontakt med investeringsrådgiveren din hos oss dersom du har spørsmål, så hjelper vi deg gjerne.

Kan jeg ha flere aksjesparekontoer?

Ja, det kan du. Vær imidlertid oppmerksom på ev. gebyrer hos noen tilbydere.

Kan man flytte midler mellom aksjesparekontoer fra ulike aktører?

Ja, det kan du. I henhold til reglene skal det her bli et velfungerende flyttemarked , hvor det ikke skal være unødvendig høye gebyrer.

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond hvert år. Dette betyr at inngangsverdien du kjøpte aksjene eller fondene dine for, hvert år blir oppjustert med en liten prosentandel slik at når du en gang skal realisere en gevinst så må du ikke skatte av hele gevinsten, du kan trekke bort en del av gevinsten med det du har spart opp av skjermingsfradrag.

Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på bankinnskudd unntas fra ekstrabeskatning. Skjermingsrenten tilsvarer omtrent rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank etter skatt. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på skjermingsrenten er skattepliktig. Skjermingsrenten fastsettes hvert år av skattedirektoratet. For 2016 var skjermingsrenten eksempelvis 0,40 %.

Hvordan er det med arv av aksjesparekonto?

En aksjesparekonto kan ved død overtas av arvingen med såkalt skattemessig kontinuitet. Dette betyr at arvingen skattemessig trer inn i avdødes sted med hensyn til inngangsverdier osv. Lengstlevende ektefelle kan også bli sittende med aksjesparekontoen i uskifte.

Hvilke aksjefond vil jeg kunne ha på aksjesparekonto i Sparebanken Sør?

På aksjesparekonto i Sparebanken Sør vil du kunne ha aksjefond fra våre samarbeidspartnere Skagen Fondene, Odin Forvaltning, Holberg, Eika og DnB Asset Management.

Hvordan kan man sette inn penger på aksjesparekontoen?

Du kan sette inn penger i handelsløsningen for aksjesparekontoen. Velg "Min profil" og så "Aksjesparekonto". Her står det hvilken konto beløpet skal betales til og hvordan betalingen skal merkes.

Hvordan tar man ut penger fra aksjesparekontoen?

Du kan selv ta ut penger fra aksjesparekontoen ved å gå inn i handelsløsningen for kontoen. Velg "Min profil" og så "Aksjesparekonto". Velg "Utbetaling" for å overføre penger fra aksjesparekontoen din til en vanlig konto.

Hvor er aksjesparekontoen synlig?

Aksjesparekontoen er ikke tilgjengelig i nettbanken, men i handelløsningen for aksjesparekontoen. I bildet du legger inn handler, skal du kunne se disponibel saldo for handel.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen