Meny

Prisliste for valutahandel

Vi tilbyr handel med renter og valuta til både bedrifter og privatpersoner. Som kunde hos oss får du god rådgivning og mulighet for å handle via Internett.

Valutalån og valuta- og rentehandel
  Pris
Valutalån privatmarkedet  
Etableringsgebyr - kredittramme for valutalån 2000 kr 
Etableringsgebyr per valutalån 0 kr 
Termingebyr 400 kr
Rentemargin over LIBOR 3 md. På forespørsel 
   
Valutalån bedriftsmarkedet  
Etableringsgebyr På forespørsel 
Rentemargin over LIBOR 3 md. På forespørsel 
   
Valutainnskudd  
LIBOR +/- margin På forespørsel
   
Valutahandel privatmarkedet  
Etableringsgebyr - kredittramme for valuta- og rentehandel Minimum 2000 kr 
Vekslingskurser spot, termin, swap På forespørsel
   
Valutahandel bedriftsmarkedet  
Etableringsgebyr - kredittramme for valuta- og rentehandel På forespørsel
Vekslingskurser spot, termin, swap På forespørsel
   
Renteswap  
Etableringsgebyr - kredittramme for valuta- og rentehandel På forespørsel 
Renteswap På forespørsel
   

Betalingsformidling utland
Les mer om utenlandsbetaling  Pris
Overførsel til utlandet  
Ordinær SWIFT-overførsel (nett) 75 kr 
SEPA europabetaling 30 kr 
Hasteoverførsel SWIFT (nettbank/nettbedrift) 400 kr 
   
Generelle tillegg (per betaling)  
Korreksjonsomkostninger ved feil / ufullstendig oppdrag 300 kr 
Avsenderen betaler omkostninger i utlandet. Sparebanken Sør kan ikke garantere at mottakerbank ikke belaster mottaker for omkostninger. 300 kr
   
Overførsel fra utlandet (SWIFT)  
Ordinær SWIFT-overførsel < 2000 50 kr 
Ordinær SWIFT-overførsel >= 2000 100 kr 
SEPA-betalinger (betalinger med IBAN og SWIFT/BIC inntil EUR 50 000 og SEK 500 000 som tilfredsstiller EU-krav) 20 kr 
   
Diverse priser valuta  
Diverse tjenester som berører valuta (per time)  800 kr 
Kopibestilling per bilag 125 kr
Retur fra utlandet 100 kr
Reklamasjonsgebyr (ev. omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg) 300 kr 

 

Trade finance
  Pris
Eksport remburser  
Advisprovisjon / advising commission 1000 kr 
Preadvisprovisjon / Preadvice commission 500 kr 
Bekreftelsesprovisjon / confirmation commission  0,2 % / min. 1000 kr 
Endringsprovisjon / amendment commission 1000 kr
Dokumentprovisjon / documentary commission (minimum 800 kr) 0,30 % / min. 1000 kr 
Akseptprovisjon / acceptance commission (minimum 800 kr per 3 md.)  0,5 % / min. 1000 kr 
   
Import remburser   
Åpningsprovisjon 1/2 % (minimum 1000 kr per 3 md. periode eller del derav) 1000 kr 
Behandlingsprovisjon åpning 1000 kr 
Endringsprovisjon (hvis endring medfører minst 500 kr i annen provisjon, bortfaller endringsprovisjon)  1000 kr 
Behandlingsprovisjon endring 1000 kr 
Betalingsprovisjon / dokumentprovisjon:   
For beløp inntil 500 000 kr (minimum 1000 kr)  0,275 % 
Akseptprovisjon (for aksept til og med 90 dager, minimum 800 kr)  0,50 % / min. 1000 kr 
Akseptprovisjon (for aksept over 90 dager til og med 180 dager, minimum 800 kr)  0,75 % / min. 1000 kr 
Utleveringsordre  100 kr 
   
Inkasso utland  
Når vi er ordregivende bank gjelder følgende satser:  
1. Inkassoprovisjon av veksler, anvisninger kvitteringer og lignende (minimum 500 kr, maks. 2000 kr)  0,40 % 
2. Dokumentprovisjon, ekskl. faktura fraktbrev, konossementer o.l. betales i tillegg (minimum 150 kr, maks. 1000 kr)  0,10 % 
Utleveringsordre  100 kr 
3. Returprovisjon (for oppdrag som tilbakekalles eller returneres uordnet, per oppdrag; + direkte henførbare omkostninger) 300 kr 
4. Akseptprovisjon (for innlevering av aksept, per veksel, minimum 300 kr, maks. 1000 kr)  0,125 % 
5. Tilleggsgebyr (forandring av instruksjon, dato, betaling osv. Når opprinnelige instruksjoner forandres. Gjelder også ved vekselfornyelser)  50 kr 
6. Porto osv. Foruten overnnevnte provisjoner og gebyrer, beregnes porto, samt utlegg til telefoner, frakt osv.    
7. Særbehandling (for inkassooppdrag som krever ekstra arbeid beregnes et tilleggsgebyr som står i forhold til den særbehandling som har funnet sted) 800 kr/time 
Når vi er innkasserende bank gjelder følgende satser:  
Inkassoprovisjon (clean inkasso). Gjelder inkasso av veksler, anvisninger, kvitteringer o.l. Beregnes av innkasserende bank overfor oppdragsgivende bank ved clean inkasso. 50 kr 
Dokumentprovisjon (beregnes av innkasserende bank overfor oppdragsgivende bank ved dokumentinkasso). 80 kr