Meny

Sparebanken Sør sponser

Sparebanken Sør ønsker å markere seg som en aktiv samfunnsaktør og bidra til vekst og utvikling i landsdelen. Ved å sponse formål i Agder og Vestfold og Telemark, ønsker vi å uttrykke og forsterke bankens verdier. Kontakt et av våre kontorer for å diskutere muligheter for å inngå et sponsorsamarbeid. 

Sponsing eller gave?

Mens gaveutdelinger er engangsbeløp, inngår vi sponsoravtaler som en gjentagende årlig utdeling av penger mot gjenytelse - som for eksempel i form av logo på tøy eller plakat på stadion. Vi sponser ikke enkeltkarrierer innenfor idrett, disse kan søke om idrettsstipend isteden.

Om gavefondet

En rekke lag og foreninger som banken har etablert et sponsorsamarbeid med vil også kunne være berettiget til å motta en gave fra bankens gavefond. Det er bankens policy at det ene ikke skal fortrenge det andre dersom begge formål er berettiget.

Les mer om Sparebanken Sør Gavefond her

#SparebankenSørGaven

Se fine bilder fra gavemottakere i vår flotte region.

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling.

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen