Meny

Vi gir ut sponsormidler

Sparebanken Sør ønsker å favne bredt og å være en bank for alle. Vi er opptatt av at landsdelen vår skal være et godt sted å bo og arbeide. Derfor støtter vi aktiviteter som skaper engasjement, samhold og utvikling i våre lokalsamfunn.

Dette sponser vi

Lokalt engasjement

Dette er sponsorobjekter som skaper lokal aktivitet og lokalt engasjement, og først og fremst retter seg mot breddeidrett og -kultur.

Fyrtårn i regionen

Dette er sponsorobjekter som skaper bred entusiasme og bidrar til utvikling for hele landsdelen

Samarbeid med dem vi sponser

Vi ønsker å samarbeide med dem vi sponser. I tillegg til penger, kan vi tilby flere tjenester, god økonomisk kompetanse og et bredt nettverk og publikum. Vi ønsker å være en engasjert sponsor, og for å utnytte et godt samarbeid bør vi sette av tid til hverandre og planlegge for et lengre løp. Våre sponsoravtaler varer som regel i perioder på tre år. 

Om gavefondet

En rekke lag og foreninger som banken har etablert et sponsorsamarbeid med vil også kunne være berettiget til å motta en gave fra bankens gavefond. Det er bankens policy at det ene ikke skal fortrenge det andre dersom begge formål er berettiget.

Les mer om Sparebanken Sør Gavefond her

Mer om sponsing

Disse formålene sponser vi ikke

Relatert innhold

Største sponsorater

Vi samarbeider med følgende som skaper bred entusiasme og bidrar til utvikling for hele landsdelen.

Søk om gaver fra gavefondet vårt

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen