Meny

Vil du eie litt av banken?

Flere kan bli medeiere i Sparebanken Sør – og samtidig få en bonus. Allerede nå kan du melde din interesse for å kjøpe egenkapitalbevis i banken.

Vil du bli medeier i banken? Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Geir Bergskaug og Eva Kvelland kommer med gode nyheter til småsparere i landsdelen.

– En større andel av Sparebanken Sør skal på børs. Det betyr at småsparere får muligheten til å eie en bit av banken. Da er det hyggelig å kunne gi bonusbevis som stimulerer til langsiktig, lokalt eierskap.

Juni 2022: Nedsalg av egenkapitalbevis utsettes på grunn av uro i finansmarkedet

Attraktivt å være medeier

Den børsnoterte andelen av Sparebanken Sør sin kapital øker fra ca. 15 % til 40 % når banken nå konverterer ca. 3 milliarder fra grunnfondet til egenkapitalbevis (bankens aksjer). De overføres bankens største eier, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som har mål om selge en vesentlig andel av bevisene i markedet. En økning av den børsnoterte andelen av bankens kapital, gjør at den i større grad reflekterer bankens størrelse og at banken får en eierandelsbrøk på linje med sammenlignbare banker.

– De nye grepene gjør egenkapitalbeviset til Sparebanken Sør mer attraktivt for store investorer. Samtidig er det et mål at småsparere, kunder og andre ser på det som attraktivt å bli medeier i banken, forteller Bergskaug, som legger til at stiftelsen planlegger å tilby en bonusordning som kan gjøre det ekstra interessant for småsparere og kunder.

Banken har også vedtatt å innføre kundeutbytte, for å dele av overskuddet med kundene.

Følg med når det starter

Finanstilsynet har godkjent konverteringen av kapital, og de nye bevisene er overført Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som vil starte et nedsalg på egnet tidspunkt. Du kan allerede nå melde deg på listen over interessenter, så du får beskjed når det er klart for tegning.

Lenken over åpnes i nytt vindu hos Norne Securities.

Denne nettsiden er kun for informasjonsformål og må ikke ses på som et tilbud om investering i egenkapitalbevis. Investeringsbeslutning må tas på grunnlag av prospekt. Nærmere vilkår for tildeling av bonusbevis vil fremgå av prospektet, og endelig gjennomføring av og tidspunkt for transaksjonen avhenger av godkjennelse i relevante organer. Kjøp er forbundet med risiko for tap av hele investeringen.

Vil du bli medeier i banken? Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Nedsalg av egenkapitalbevis utsettes

Med bakgrunn i den siste tids uro i finansmarkedene, har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør informert banken om at det planlagte nedsalget av egenkapitalbevis i markedet ikke blir gjennomført på nåværende tidspunkt.

Lokale småsparere skal få bonus

En større andel av Sparebanken Sør skal på børs. Det betyr at småsparere i landsdelen får muligheten til å eie en bit av banken. – En skikkelig god nyhet!

Vi deler ut 226 millioner i kundeutbytte for 2022!

Kundeutbytte utbetales for 2022!

Hurra! Vi har delt ut 226 millioner i kundeutbytte for 2022! 🎉