Meny

Om medeier-muligheten

I november 2023 hadde alle muligheten til å tegne seg for å eie en bit av Sparebanken Sør. Tilbudet inkluderte en hyggelig bonus til alle som kjøper egenkapitalbevis.

Vil du bli medeier i banken? Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Fristen for å tegne seg var mandag 27. november klokken 12.

Geir Bergskaug og Eva Kvelland kommer med gode nyheter til småsparere i landsdelen.

– Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør skal nå eie mindre av Sparebanken Sør. Det betyr at småsparere får muligheten til å eie en bit av banken. Da er det hyggelig å kunne gi bonusbevis som stimulerer til langsiktig, lokalt eierskap.

Attraktivt å være medeier

Det et mål at småsparere, kunder og andre ser på det som attraktivt å bli medeier i banken, forteller Bergskaug, som legger til at stiftelsen planlegger å tilby en bonusordning som kan gjøre det ekstra interessant for småsparere og kunder.

– 40 % av Sparebanken Sør er nå eid over børs. Men lokalsamfunnet er fremdeles største eier og vil få den største delen av overskuddet. Denne delen vil vi nå dele mellom kundeutbytte som ble innført i fjor og samfunnsutbytte eller gavemidler, sier konserndirektør Eva Kvelland.

Bestilling gikk via norne.no

Fristen for å tegne seg var mandag 27. november 2023 klokken 12. 

Denne nettsiden er kun for informasjonsformål og må ikke ses på som et tilbud om investering i egenkapitalbevis. Investeringsbeslutning må tas på grunnlag av prospekt. Nærmere vilkår for tildeling av bonusbevis vil fremgå av prospektet, og endelig gjennomføring av og tidspunkt for transaksjonen avhenger av godkjennelse i relevante organer. Kjøp er forbundet med risiko for tap av hele investeringen.

Bli medeier i Sparebanken Sør - kjøp egenkapitalbevis

Vil du eie en bit av banken?

I november 2023 kunne mange få muligheten til å eie en bit av Sparebanken Sør.

Ansatte i Sparebanken Sør jubler for styrets forslag til rekordstort kundeutbytte

Om kundeutbytte

Vi har nå utbetalt over 400 millioner kroner i kundeutbytte for 2023!