Meny

Spørsmål og svar om bonusbevis

Ved nedsalget av egenkapitalbevis fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør på Oslo Børs i november 2023, var det mulig å kjøpe egenkapitalbevis inkludert en rettighet til bonus egenkapitalbevis på gitte vilkår i et offentlig tilbud.

Hva er et bonus egenkapitalbevis?

Et bonus egenkapitalbevis er et ordinært egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Hvem har rett til å motta bonus egenkapitalbevis?

Hver investor i det offentlige tilbudet vil ha en rett til, uten å betale ytterligere vederlag, å motta 1 ytterligere bonus egenkapitalbevis for hvert 10. tilbudsegenkapitalbevis allokert og levert til vedkommende investor for inntil et beløp på NOK 500 000 (kvalifiserte egenkapitalbevis). Retten for en investor til å motta (i) de første 50 % av bonus egenkapitalbevisene, rundet ned til nærmeste hele bonus egenkapitalbevis, og (ii) de resterende 50 % av bonus egenkapitalbevisene, rundet opp til nærmeste hele bonus egenkapitalbevis, er betinget av at den aktuelle investor ikke selger eller på annen måte overfører noen av de kvalifiserte egenkapitalbevisene, inkludert bonus egenkapitalbevisene, fra bestillerens VPS-konto (som inntatt av bestilleren i VPS' nettbaserte bestillingssystem eller på bestillingsblanketten) i perioden fra dato for levering av kvalifiserte egenkapitalbevis allokert i det offentlige tilbudet og i henholdsvis 12 måneder og 24 måneder etter levering av kvalifiserte egenkapitalbevis og fram til levering av bonus egenkapitalbevisene til VPS-konto som inntatt av bestilleren i VPS' nettbaserte bestillingssystem eller på bestillingsblanketten. 

Oppnår jeg rett til bonus egenkapitalbevis dersom jeg handler egenkapitalbevis etter å ha mottatt tilbudsegenkapitalbevis i det offentlige tilbudet?

Retten for en investor til å motta bonus egenkapitalbevis er betinget av at den aktuelle investor ikke selger eller på annen måte overfører noen av de kvalifiserte egenkapitalbevisene i det offentlige tilbudet, inkludert bonus egenkapitalbevisene, i henholdsvis 12 måneder etter levering av de kvalifiserte egenkapitalbevisene og 24 måneder etter levering av de kvalifiserte egenkapitalbevisene. 

Oppnår jeg rett til bonus egenkapitalbevis etter 24 måneder dersom jeg selger bonus egenkapitalbevis mottatt etter 12 måneder?

Når blir bonus egenkapitalbevisene tildelt?

Kan jeg handle flere egenkapitalbevis for deretter å selge disse, eller vil dette påvirke retten til bonus egenkapitalbevis?

Hvor mange bonus egenkapitalbevis vil jeg få tildelt?

Må jeg betale noe for å få bonus egenkapitalbevis eller er det noen transaksjonskostnader forbundet med å få bonus egenkapitalbevisene?

Hvordan får jeg vite antall bonus egenkapitalbevis jeg har fått tildelt?

Blir det utstedt nye egenkapitalbevis som blir utdelt som bonus egenkapitalbevis?

Kan jeg flytte egenkapitalbevisene fra en VPS-konto til en annen og fortsatt opprettholde retten til bonus egenkapitalbevis?

Jeg kan ikke se at det har blitt overført bonus egenkapitalbevis til min VPS-konto – hva skal jeg gjøre?

Har bonus egenkapitalbevisene jeg får tildelt gratis samme rett til utbytte som de øvrige egenkapitalbevisene jeg eier?

Har bonus egenkapitalbevis samme verdi som de andre egenkapitalbevisene?