Vil du eie en bit av banken?

  •  

Eva Kvelland og Geir Bergskaug gleder seg til å spre budskapet om bonus for småsparere som vil bli medeiere i Sparebanken Sør.

I november 2023 kunne mange få muligheten til å eie en bit av Sparebanken Sør.

Banken kunne også tilby en hyggelig bonus til alle som kjøpte egenkapitalbevis. Kundeutbytte til alle kunder med lån eller innskudd er også innført.

– Det er mange grunner til å smile om dagen, og spesielt over nyheter som dette, sier Geir Bergskaug, konsernsjef i Sparebanken Sør. Han støttes av kollega Eva Kvelland, som er konserndirektør for marked og kommunikasjon.

– Klart vi har gledet oss til å dele dette glade budskapet, sier hun. Den store nyheten er at flere nå på en gunstig måte kan bli eier i banken. Det blir mulig når Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør planlegger å selge svært mange av sine egenkapitalbevis.

– Alle kan kjøpe egenkapitalbevis, både de som er kunder i banken og de som ikke er det. Vi ser frem til å få flere eiere av banken og innfører derfor en bonus for småsparere, sier Kvelland.

Inviterte flere lokale småsparere

Egenkapitalbevis for inntil tre milliarder kroner skulle selges. Sparebanken Sør regnet med at mange investorer både innenlands og utenlands ville investere, men ønsket spesielt flere lokale småsparere som eiere.

– Vi hadde allerede rundt 2200 private eiere, men ville gjerne ha flere. Det er flott med eierskap der banken er til stede, fra Bryne i vest til Sandefjord i øst, sier Eva Kvelland. 

Investerte du i Sparebanken Sør i forbindelse med salget fra sparebankstiftelsen, ville du få en hyggelig bonus de to neste årene: Er du småsparer og kjøpte for eksempel 1000 egenkapitalbevis i november 2023, får du 50 nye i 2024 og ytterligere 50 i 2025.

– Jeg er spesielt glad for at vi kan gi bonusbevis til småsparere. Det stimulerer til langsiktig, lokalt eierskap og gir en hyggelig bonus etter ett og to år, sier Geir Bergskaug.

Alle egenkapitalbevis gir rett til utbytte. I år betalte Sparebanken Sør et utbytte på 6 kroner per egenkapitalbevis.

Få kundeutbytte på boliglånet

Når banken går godt, skal det komme eierne til gode. Og det spesielle med en sparebank er at samfunnet er hovedeiere.

– Eierne på børs vil pushe oss til å levere godt hvert kvartal. De eier 40 prosent av banken og skal få utbytte av sin eierandel. Men lokalsamfunnet er største eier og vil få den største delen av overskuddet. Denne deler vi nå mellom kundeutbytte og samfunnsutbytte eller gavemidler, sier Eva Kvelland.

Eksempelvis fikk et par med boliglån på 4 millioner kroner 8000 kroner i kundeutbytte i år.

– Kundeutbytte er et kinderegg. Det gjør at Sparebanken Sør blir oppfattet som en mer attraktiv bank for både sparing og lån. Samtidig er eierne glade for at kundeutbytte ikke vil bli utbetalt om banken skulle gå skikkelig dårlig et år. Det truer ikke soliditeten til banken, men vil hjelpe oss å vokse. Bra for kundene, bra for banken og bra for eierne, sier Geir Bergskaug.

Stolte tradisjoner

De som velger å bli eiere av Sparebanken Sør, får eierskap i landsdelens største bank. Banken har over 30 avdelinger i Agder, Vestfold og Telemark og Rogaland.

– Sparebanken Sør er en robust bank med solid markedsposisjon og stolte tradisjoner, sier Geir Bergskaug.

Sparebanken Sør startet med etableringen av Christianssands Sparebank i 1824. I 2024 fyller banken hele 200 år.

– Med grepet vi planlegger nå, blir banken enda mer robust. Vi får flere investorer og en stor stiftelse som skal være en kapitalkilde for oss. Slik vil vi være godt rustet for å kunne hjelpe privatkundene, bedriftene og offentlig sektor også de neste to hundre årene, sier Eva Kvelland.

Flere sparebanker har gitt gunstige tilbud når de har økt eierandelen over børs og antall småsparere som eiere.

– Sparebanken Vest fikk mer enn 4000 vestlendinger som eiere da de i 2019 gjorde det samme som vi planlegger nå. Vi håper og tror på samme effekt for oss med langt flere lokale eiere, sier Eva Kvelland.

Nærhet til kundene

Sparebanken Sør har rundt 22 000 bedriftskunder. En av dem er Dyreparken i Kristiansand, og dit har Geir Bergskaug og Eva Kvelland tatt turen for å ha en prat med administrerende direktør Per Arnstein Aamot.

Sparebanken Sør og Dyreparken samarbeider godt

– Vi liker de tette, gode, langsiktige partnerskapene. Dyreparken har vi samarbeidet med lenge og har vært hovedbankforbindelse de siste årene, sier Geir Bergskaug.

Årlig arrangerer Sparebanken Sør «Gulledagen», der bankkunder under 13 år og familiene deres får en drømmedag i Dyreparken.

– Det er et veldig populært arrangement. Vi får mye tilbake gjennom samarbeid som dette, og det kommer selvsagt også privatkundene våre til gode, sier Eva Kvelland.

Sparebanken Sør er opptatt av å være tett på kundene der de er.

– Vi vil fortsette å ha aktiviteter for kundene våre, som «Gulledagen», samtidig som vi nå gir enda mer tilbake til landsdelen, sier Kvelland. 

– En del av vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at landsdelen skal være et godt sted å bo og jobbe.

Støtter lokalsamfunnet

Sparebanken Sør har i flere år markert seg som en raus og engasjert aktør som tar tydelig samfunnsansvar. Gjennom sin solide gaveordning deler banken årlig ut betydelige midler til lag, foreninger, idrett og kultur i sine lokalområder.

– En del av vårt samfunnsoppdrag er å bidra til at landsdelen skal være et godt sted å bo og jobbe. Vi vil gjerne gi tilbake til lokalsamfunnene. Gaveordningen er en sentral del av denne satsingen, sier Eva Kvelland.

Før hun startet i banken tenkte hun ikke noe særlig over forskjellen mellom forretningsbanker og sparebanker.

– Nå slår det meg hvor viktig eierskapsmodellen er. Mens forretningsbanker deler ut overskuddet sitt til aksjonærene, er lokalsamfunnet og kundene våre viktigste eiere. Derfor er det de som må få hoveddelen av det overskuddet vi deler ut. Går banken godt blir det derfor både gavemidler og kundeutbytte fremover. Dette føles det meningsfylt å bidra til, sier Kvelland.

Slik sikrer du deg en bit av banken

Egenkapitalbevisene til Sparebanken Sør er notert på Oslo Børs. Du kan når som helst kjøpe og selge disse akkurat som du kjøper og selger aksjer på børsen. Har du ikke handlet aksjer før, kan du bli aksjehandelskunde hos Sparebanken Sør på kun to minutter her.

De som kjøpte egenkapitalbevis gjennom denne ordningen i november 2023, vil få tildelt bonusbevis etter både ett og to år, dersom de fortsatt eier egenkapitalbevisene. Disse bonusbevisene er vanlige egenkapitalbevis som også kan selges på børsen.

Denne artikkelen er kun for informasjonsformål og må ikke ses på som et tilbud om investering i egenkapitalbevis. Investeringsbeslutning må tas på grunnlag av prospekt. Nærmere vilkår for tildeling av bonusbevis vil fremgå av prospektet, og endelig gjennomføring av og tidspunkt for transaksjonen avhenger av godkjennelse i relevante organer. Kjøp er forbundet med risiko for tap av hele investeringen. 

Bloggfoto av Ann-Kristin Robstad Jørgensen
Av: Ann-Kristin R. Jørgensen Webredaktør og blogger
Blogg:
Ikke bare bank