Meny

Utenlandsbetaling

Fra nettbanken kan du enkelt betale til utlandet. Dersom du skal motta penger fra utlandet må du huske å oppgi rett IBAN og SWIFT/BIC til avsender. Kontakt gjerne banken dersom du har spørsmål.

Registrer betaling på nett

Av sikkerhetsmessige grunner ber vi deg registrere utenlandsbetalinger/SWIFT-betalinger i nettbank (velg Betale til utlandet i menyen) eller nettbedrift (velg Betale utland i menyen). Har du ikke nettbank eller nettbedrift, kan du kontakte oss for å hjelpe deg med dine utenlandsbetalinger. Fordelen med nettbank og nettbedrift er at du selv kan registrere oppdraget via egen pc, og at det innebærer lavere omkostninger. Utenlandsbetalinger registrert etter klokken 1430 blir utført neste bankvirkedag.

Ved utenlandsbetaling tar det 3-5 virkedager før pengene er på konto hos mottaker. Dersom man velger hasteoverførsel, tar det 1-2 virkdager. 

Nye mottakere

For ytterligere sikkerhet sender vi en SMS-melding dersom det registreres en utenlandsbetaling til en ny mottaker i nettbanken din. Dersom betalingen er ukjent for deg, kontakter du banken din.

Remburs og garantier

Vi tilbyr også tjenester innen handelsfinansiering, slik som import- og eksportremburs, eller import- og eksportgarantier. Kontakt oss for mer informasjon.

Skriv inn kontonummer uten mellomrom, og kalkulatoren regner ut IBAN. Bankens SWIFT (BIC) er SPSONO22.

Ordforklaringer

IBAN

Remburs

SEPA

Spørsmål og svar om utenlandsbetaling

Til hvilke land kan jeg sende betaling fra nettbanken?

Sparebanken Sør kan sende betalinger til alle land. Der hvor det ikke er mulig å sende lokal valuta, velger man USD eller EUR. Slik gjør du det i nettbanken: Velg nedtrekksmeny under Valutasort for hvilke land vi kan sende lokal valuta i. Dersom du ikke finner lokal valuta på listen, velger du EUR eller USD.

Hvordan betaler jeg penger til USA?

Benytt funksjon for utenlandsbetaling i nettbanken. Når det gjelder betalinger til USA, skal man i feltet "Bankkode" skrive den amerikanske bankens FW+9 siffer (FW kan også betegnes som ABA eller routing). 


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen