Meny

Spørsmål om nettbedrift

Nettbedrift er nettbank for bedrifter, lag og foreninger. Nettbedrift har funksjoner tilpasset bedrifter, som dekker virksomhetens behov for god betalingsformidling og oversikt over økonomien. Les om nettbedrift og bestill tjenester på denne siden.

Vanlige spørsmål

Hvilke frister gjelder når bedriftskunder skal gjøre utbetalinger i nettbedrift?

Betalinger (innenlands) fra nettbedriften gjennomføres på følgende kjøringstidspunkter (gjelder mandag til fredag / alle virkedager):

  • kl. 0000
  • kl. 0845
  • kl. 1000
  • kl. 1130
  • kl. 1400
  • kl. 1500

For at betalinger skal gå ut av konto på disse tidspunktene, må betalingene være registrert, godkjent og ligge klar i forfallsregisteret før disse tidspunktene.

Vi garanterer at betalinger er hos mottaker samme dag dersom betalingen gjennomføres til og med kjøringstidspunktet klokken 1400. Dette gjelder uavhengig av hvilken norsk bank mottaker benytter.

De fleste betalinger som går ut av konto på kjøringstidspunktet kl. 1500, er hos mottaker samme dag, men dette kan vi ikke garantere.

NB: Overføringer mellom egne kontoer i egen bank, med forfall samme dag, blir gjennomført med det samme de blir godkjent.

Hvordan forstår jeg velkomstbildet til nettbedrift?

Velkomstbildet eller forsiden til nettbedrift viser en oversikt over kontoene dine. Du finner alle valg i menyen, og du kan også søke etter temaer i søkefeltet oppe til høyre.

Hvordan administreres nettbedrift?

Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator kan/skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan dessuten slette aktive brukere. 

Administrator kan lage egne kontonavn på de ulike kontoene tilknyttet avtalen.

Det anbefales BankID for pålogging til nettbedrift. Ønskes det av spesielle årsaker pålogging uten BankID må banken kontaktes.

Mer detaljert forklaring til administrator i nettbedrift finner du her, inkludert videoforklaringer og lenke til skjema om dere vil endre administrator.

Hvordan fungerer oppsett filoverføring?

På Oppsett filoverføring kan du registrere og vedlikeholde filstiene som brukes til å overføre filer mellom nettbedrift og din egen maskin. Filoppsettet lagres sentralt i banken.

Filtype: f.eks. Telepay, OCR og AvtaleGiro etc.

Navn: lag et navn på filen

Fil inn: fyll ut hele filstien der filen fra regnskapet befinner seg.

Mottaksretur: fyll ut hele filstien der mottaksretur skal ligge. Viser om det er feil i innsendt fil.

Avregningsretur: fyll ut hele filstien. Viser at betalinger er utført.

Hvordan endre kontorettigheter for brukere?

Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon» og så velg «Endre bruker rettigheter».
Følgende rettigheter finnes:

Innsyn: ser saldo og transaksjoner på konto

Registrer: mulig å registrere betalinger fra kontoen

Godkjenn: har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling

Kontoregulering: tillater å overføre mellom bedriftens kontoer

Lønn: gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling

Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?

Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Sør. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon. Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.

Hva viser likviditetsoversikten i nettbedrift?

Likviditetsoversikten viser likviditet pr. konto i dag og inntil 31 dager fremover. Oversikten viser beregnet disponibel saldo per dag basert på dagens disponible saldo, betalinger i forfallsregisteret og eventuelt betalinger til godkjenning, samt manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger. Du finner likviditetsoversikten under Kontoinfo.

Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen eventuelt må godkjennes før betalingen blir utført. Under Personalisering kan du velge å registrere og godkjenne samtidig.

  • Benytt Hjelp-funksjonen for å få hjelp til utfylling av skjemaet
  • "Gjentakende betalinger" – velg betalingsintervall
  • "Opprett som leverandør" – betaling til ny leverandør lagres for fremtidig bruk, slik at denne kan hentes frem ved å klikke på forstørrelsesglasset.
Kan vi opprette AvtaleGiro i nettbedrift?

Du kan ikke etablere AvtaleGiro-avtale fra nettbedrift, men det er laget en alternativ løsning for deg med nettbedrift. Logg inn med BankID på denne siden her, og se hvilke avtaler som er foreslått for deg.

Kan vi motta eFaktura i nettbedrift?

Per i dag er det dessverre ikke mulig å motta eFaktura (EHF-faktura) inn i nettbedrift. Den beste løsningen for bedrifter som ønsker å motta EHF-faktura, er å få disse rett til økonomisystemet. Sjekk med din regnskapsfører eller bedriftens leverandør av økonomisystem om dette.

Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift. Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny  «administrasjon».

Har dere engelsk nettbedrift?

Engelsk nettbedrift er tilgjengelig fra forsiden av sor.no/bedrift, i bunnmenyen. I tillegg kan du klikke på lenke i påloggingsbildet til norsk nettbedrift, som du finner som en knapp oppe i høyre siden av nettsidene våre.

Yes, we have an English nettbedrift (business internet banking). You'll find the link at the bottom menue of sor.no/bedrift, or as a link below regular login buttons if you click on the Nettbedrift-button up at the right side of the web page.

Hva er direkte remittering?

Direkte remittering er en elektronisk regningsbetalingstjeneste for bedrifter. Når bedriften registrerer inngående fakturaer og foretar lønnsutbetalinger, overføres betalingstransaksjonene til nettbedrift på fil. Les mer om dette på siden om nettbedrift.

Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

Opprett en lønnsliste der du først legger inn listenavn og fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.

Du velger utfør lønnsbetaling når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og godkjennes i Registrerte bet. Lønnslisten blir lagret og kan endres.

Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

Administrator må gi brukeren rettigheter til «Lønn» under «Administrasjon» - «Brukere» og «Kontorettigheter», Kolonne for lønn må krysses av på konto for utbetaling.

Kan vi opprette kontoer selv i nettbedrift?

Ja, dere kan opprette bedriftskonto og depositumskonto selv i nettbedrift. Velg Bestill konto i nettbedriftmenyen. Finner du ikke det valget, må du bestille tjenesten via dette skjemaet.

Videoforklaring på oppretting av depositumskonto


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen