Meny

Ofte stilte spørsmål for bedrifter

Se alle tema
 • Hvor er lenke for å logge inn i portalen for  å sende EHF-fakturaer?

  Her er innlogging til webfaktura - enkel løsning for å sende EHF.

  (lenke til tidligere eFakturaportalen)

 • Hvilke frister gjelder når bedriftskunder skal gjøre utbetalinger i nettbedrift?

  Betalinger (innenlands) fra nettbedriften gjennomføres på følgende kjøringstidspunkter (gjelder mandag til fredag / alle virkedager):

  • kl. 0000
  • kl. 0845
  • kl. 1000
  • kl. 1130
  • kl. 1400
  • kl. 1500

  For at betalinger skal gå ut av konto på disse tidspunktene, må betalingene være registrert, godkjent og ligge klar i forfallsregisteret før disse tidspunktene.

  Vi garanterer at betalinger er hos mottaker samme dag dersom betalingen gjennomføres til og med kjøringstidspunktet klokken 1400. Dette gjelder uavhengig av hvilken norsk bank mottaker benytter.

  De fleste betalinger som går ut av konto på kjøringstidspunktet kl. 1500, er hos mottaker samme dag, men dette kan vi ikke garantere.

  NB: Overføringer mellom egne kontoer i egen bank, med forfall samme dag, blir gjennomført med det samme de blir godkjent.

 • Hva er forskjell på BankID og alternativ pålogging i nettbedrift?

  Ved pålogging i nettbedrift får du valget:

  MED BankID betyr at du må bruke eget personnummer, passord og kodebrikken Go3 (digipass skal ikke brukes).

  UTEN BankID (alternativ pålogging) da bruker du digipass og brukernavn som du alltid har gjort.

 • Kan det være flere tilkoblet en betalingsterminal?

  Ja, det kan det. Vi kaller dette en multiterminal. Banken selger ikke terminaler, men kan formidle kontakt med NETS. Kunden er fri til å velge leverandør. Det er leverandøren av terminalen som sender melding til banken om at kunden har kjøpt terminal og skal ha oppgjørsbehandling i vår bank.

 • Hvordan komme i gang med OCR/KID?

  Banken utsteder en avtale som du skal fylle ut. KID-oppbygging skal gjøres i samarbeid med de som har levert regnskapsprogrammet til firmaet, eller ev. en regnskapsfører. Når avtalen er utfylt og signert, registrerer banken avtalen, og den vil vanligvis være OK innen to virkedager. Les mer om OCR her.

 • Hvordan forstår jeg velkomstbildet til nettbedrift?

  Velkomstbildet eller forsiden til nettbedrift viser en oversikt over kontoene dine. Du finner alle valg i menyen, og du kan også søke etter temaer i søkefeltet oppe til høyre.

 • Hvordan administreres nettbedrift?

  Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator kan/skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan dessuten slette aktive brukere. 

  Administrator kan lage egne kontonavn på de ulike kontoene tilknyttet avtalen.

  Det anbefales BankID for pålogging til nettbedrift. Ønskes det av spesielle årsaker pålogging uten BankID må banken kontaktes.

  Mer detaljert forklaring til administrator i nettbedrift finner du her, inkludert videoforklaringer og lenke til skjema om dere vil endre administrator.

 • Hvordan fungerer oppsett filoverføring?

  På Oppsett filoverføring kan du registrere og vedlikeholde filstiene som brukes til å overføre filer mellom nettbedrift og din egen maskin. Filoppsettet lagres sentralt i banken.

  Filtype: f.eks. Telepay, OCR og AvtaleGiro etc.

  Navn: lag et navn på filen

  Fil inn: fyll ut hele filstien der filen fra regnskapet befinner seg.

  Mottaksretur: fyll ut hele filstien der mottaksretur skal ligge. Viser om det er feil i innsendt fil.

  Avregningsretur: fyll ut hele filstien. Viser at betalinger er utført.

 • Hvordan endre kontorettigheter for brukere?

  Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon» og så velg «Endre bruker rettigheter».
  Følgende rettigheter finnes:

  Innsyn: ser saldo og transaksjoner på konto

  Registrer: mulig å registrere betalinger fra kontoen

  Godkjenn: har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling

  Kontoregulering: tillater å overføre mellom bedriftens kontoer

  Lønn: gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling

 • Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?

  Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Sør. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon. Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.

 • Hva viser likviditetsoversikten i nettbedrift?

  Likviditetsoversikten viser likviditet pr. konto i dag og inntil 31 dager fremover. Oversikten viser beregnet disponibel saldo per dag basert på dagens disponible saldo, betalinger i forfallsregisteret og eventuelt betalinger til godkjenning, samt manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger. Du finner likviditetsoversikten under Kontoinfo.

 • Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

  Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen eventuelt må godkjennes før betalingen blir utført. Under Personalisering kan du velge å registrere og godkjenne samtidig.

  • Benytt Hjelp-funksjonen for å få hjelp til utfylling av skjemaet
  • "Gjentakende betalinger" – velg betalingsintervall
  • "Opprett som leverandør" – betaling til ny leverandør lagres for fremtidig bruk, slik at denne kan hentes frem ved å klikke på forstørrelsesglasset.
 • Kan vi opprette AvtaleGiro i nettbedrift?

  Ja, du kan opprette avtalegirotrekk i nettbedrift. Logg inn og velg AvtaleGiro i menyen.

  Mange leverandører tilbyr kundene sine å opprette avtalegirotrekk. Fakturaen blir da automatisk betalt på forfallsdato. Før beløpet går ut av driftskontoen deres, vises det i forfallsregisteret i nettbedrift. Etter at betalingen er gjort, finner du det under utførte betalinger i nettbedrift.

  Har dere mottatt vanlig faktura fra en leverandør som dere har avtalt avtalegirotrekk til?

  Dette kan skje dersom leverandøren sendte ut denne fakturaen før de fikk varsel om at dere ønsker avtalegirotrekk. Vi anbefaler dere å betale denne fakturaen manuelt i nettbedrift, og deretter følge med på at neste faktura betales automatisk.

 • Kan vi motta eFaktura i nettbedrift?

  Per i dag er det dessverre ikke mulig å motta eFaktura (EHF-faktura) inn i nettbedrift. Den beste løsningen for bedrifter som ønsker å motta EHF-faktura, er å få disse rett til økonomisystemet. Sjekk med din regnskapsfører eller bedriftens leverandør av økonomisystem om dette.

 • Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

  Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift. Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny  «administrasjon».

 • Har dere engelsk nettbedrift?

  Engelsk nettbedrift er tilgjengelig fra forsiden av sor.no/bedrift, i bunnmenyen. I tillegg kan du klikke på lenke i påloggingsbildet til norsk nettbedrift, som du finner som en knapp oppe i høyre siden av nettsidene våre.

  Yes, we have an English nettbedrift (business internet banking). You'll find the link at the bottom menue of sor.no/bedrift, or as a link below regular login buttons if you click on the Nettbedrift-button up at the right side of the web page.

 • Hva er direkte remittering?

  Direkte remittering er en elektronisk regningsbetalingstjeneste for bedrifter. Når bedriften registrerer inngående fakturaer og foretar lønnsutbetalinger, overføres betalingstransaksjonene til nettbedrift på fil. Les mer om dette på siden om nettbedrift.

 • Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

  Opprett en lønnsliste der du først legger inn listenavn og fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.

  Du velger utfør lønnsbetaling når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og godkjennes i Registrerte bet. Lønnslisten blir lagret og kan endres.

 • Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

  Administrator må gi brukeren rettigheter til «Lønn» under «Administrasjon» - «Brukere» og «Kontorettigheter», Kolonne for lønn må krysses av på konto for utbetaling.

 • Har Sparebanken Sør en mobilbetalingsløsning?

  Ja, vi anbefaler å bruke Vipps som mobilbetalingsløsning.

  Les mer om Vipps her.

 • Kan vi opprette kontoer selv i nettbedrift?

  Ja, dere kan opprette bedriftskonto og depositumskonto selv i nettbedrift. Velg Bestill konto i nettbedriftmenyen.

  Videoforklaring på oppretting av depositumskonto

 • Hvem kan lease?

  Leasing er en finansieringsform for næringsdrivende, offentlig sektor og landbruket. For næringsdrivende er det et krav at selskapet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund.

 • Hva kan jeg finansiere med leasing?

  De fleste gjenstander kan leases, men de vanligste leasingobjektene er:

  • Transportmidler
  • Anleggsmaskiner
  • Maskiner og produksjonslinjer i industrien
  • Landbruksmaskiner og utstyr
  • Kontormaskiner og inventar

  Det er et krav at et leasingobjekt kan beskrives som en egen enhet, at det kan identifiseres med serienummer eller registreringsnummer, og at det er et fungerende annenhåndsmarked.

 • Hva bestemmer leiebeløpet ved leasing?

  Ved leasing vil leiebeløpets størrelse avhenge av følgende forhold:

  • Gjenstandens pris
  • Avtalt startleie - kontantandel som innbetales ved kontraktsinngåelse
  • Leasingperioden - vanligvis fra tre til syv år
  • Nominell rente
  • Eventuell restverdi
 • Lån eller leasing, hva er best for bedriften?

  Det kreves ofte større investeringer for å være oppdatert med moderne og effektivt utstyr. Da gjelder det å finne en finansieringsform som passer bedriften din. Hva som vil være mest gunstig, avhenger bl.a. av hva som skal finansieres, hvilken sikkerhet som kan stilles, samt bedriftens økonomiske stilling. En god finansieringsløsning reduserer bedriftens kostnader og økonomiske risiko. 

 • Hva er leasing med restverdi?

  Leasing med restverdi innebærer at noen stiller garanti for verdien av gjenstanden etter leieperioden. Restverdi gjør at leiebeløpet blir betydelig redusert, fordi gjenstanden må leveres tilbake til garantist ved utløp av perioden. Fordelen ved restverdi er at garantist overtar risiko for verdifall i leieperioden.

 • Hva skjer når leieperioden er over?

  Ved utløp av leieperioden kan du velge:

  • Fortsette leieperioden
  • Be om å få kjøpe gjenstanden
  • Levere gjenstanden tilbake

  Dersom det er avtalt restverdi ved utløp av perioden, må gjenstanden leveres tilbake til den som har garantert for restverdi. Restverdi er mest vanlig ved bilfinansiering.

 • Hva gjør jeg om det leasede utstyret ikke fungerer?

  Ta kontakt med leverandør av utstyret. Vanlige reklamasjonsregler og garantier gjelder også på utstyr som er leaset.

 • Kan jeg overdra leasingavtalen til andre

  Ja, du kan overdra leasingavtalen til andre. Ny leietaker må imidlertid godkjennes av Brage Finans.

 • Kan leasingavtalen sies opp i avtaleperioden?

  Ja, du kan be om å få kjøpe ut gjenstanden i perioden.

 • Hvorfor får jeg ikke årsoppgave på leasing?

  Det sendes ikke ut årsoppgave på leasing. Leasing er en leieavtale og har ingen bokført restgjeld. Leasingleien utgiftsføres som en løpende kostnad i finans- og skatteregnskap. Det er heller ingen splitt av renter og avdrag i regnskapet.

 • Kan jeg få eFaktura eller EHF-faktura på leasing?

  Ja, vi tilbyr både eFaktura og EHF-faktura på leasing.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen