Meny

Ofte stilte spørsmål for bedrifter

Se alle tema
 • Slik endrer du kontorettigheter

  Gå til menyen i nettbedrift og velg brukere under administrasjon. Her har du en oversikt over eksisterende brukere. For å endre tilganger, klikk på pil til høyre og velg endre.

  På oversikten huker du av på rettigheter du ønsker en bruker skal ha. For å hente ut en årsoppgave for bedriften, må en bruker som et minimum ha innsynsrettighet på alle kontoene. Husk å lagre. Bruker har da umiddelbar tilgang.

  Slik endrer du kontorettighter - video

 • Kontoutskrift i nettbedrift

  Hente kontoutskrifter i nettbedrift er enklere enn du tror, og helt gratis. Du kan finne kontoutskrifter og andre viktige dokumenter som årsoppgaver og betalingsformidlinger fra opptil 10 år tilbake, alt på ett sted.

  Slik henter du kontoutskrift

  1. Gå til dokumentarkiv i menyen i nettbedrift.
  2. La type dokument være kontoutskrift, velg datointervall, og hvilken konto du vil hente utskrift fra.
  3. Søk etter dokumenter, og velg hvilke dokumenter du vil eksportere som pdf. Du kan velge alle øverst i listen.

  Trenger du hjelp?

  Dersom du har avsluttet kundeforholdet i banken og trenger kontoutskrift i etterkant, kan vi hjelpe deg. Dette koster 125 kroner per kontoutskrift.

  Bestill kontoutskrift for bedriftskonto

  Se hvordan du henter ut kontoutskrift

 • Bilag i nettbedrift

  Hente bilag i nettbedrift er enklere enn du tror, og helt gratis. Du kan finne bilag og andre viktige dokumenter som årsoppgaver og kontoutskrifter fra opptil 10 år tilbake, alt på ett sted.

  Slik henter du bilag

  1. Gå til dokumentarkiv i menyen i nettbedrift.
  2. La type dokument være Melding om betaling, velg datointervall, og hvilken konto du vil hente bilag fra.
  3. Søk etter dokumenter, og velg hvilke dokumenter du vil eksportere som pdf. Du kan velge alle øverst i listen.

  Trenger du hjelp?

  Dersom du har avsluttet kundeforholdet i banken og trenger bilag i etterkant, kan vi hjelpe deg. Dette koster 125 kroner per bilag.

  Bestill bilag for bedriftskonto

  Slik henter du ut bilag - video

 • Årsoppgave i nettbedrift

  Hente årsoppgave i nettbedrift er enklere enn du tror, og helt gratis. Du kan finne årsoppgave og andre viktige dokumenter som kontoutskrifter og betalingsformidlinger fra opptil 10 år tilbake, alt på ett sted.

  Slik henter du årsoppgave

  1. Gå til dokumentarkiv i menyen i nettbedrift.
  2. La type dokument være årsoppgave, velg selskap, og hvilket år du vil hente årsoppgave fra.
  3. Søk etter dokumenter, og velg hvilke dokumenter du vil eksportere som pdf. Du kan velge alle øverst i listen.

  Om kundeutbytte i årsoppgaven

  Renteinntekter i årsoppgaven inneholder kundeutbytte. I 2023 utbetalte vi for første gang kundeutbytte til kundene våre. Kundeutbytte innrapporteres som renteinntekter, og er derfor inkludert i årsoppgaven. Kundeutbytte ble utbetalt 19.04.23.

  Trenger du hjelp?

  Dersom du har avsluttet kundeforholdet i banken og trenger årsoppgave i etterkant, kan vi hjelpe deg. Dette koster 125 kroner per årsoppgave.

  Bestill årsoppgave for bedriftskonto

  Slik henter du ut årsoppgave - video

  For å kunne hente årsoppgaven for en virksomhet må du ha innsynsrett på alle kontoer. Slik endrer du kontorettigheter,

 • Kan jeg få eFaktura eller EHF-faktura på leasing?

  Ja, vi tilbyr både eFaktura og EHF-faktura på leasing.

 • Hvorfor får jeg ikke årsoppgave på leasing?

  Det sendes ikke ut årsoppgave på leasing. Leasing er en leieavtale og har ingen bokført restgjeld. Leasingleien utgiftsføres som en løpende kostnad i finans- og skatteregnskap. Det er heller ingen splitt av renter og avdrag i regnskapet.

 • Kan leasingavtalen sies opp i avtaleperioden?

  Ja, du kan be om å få kjøpe ut gjenstanden i perioden.

 • Kan jeg overdra leasingavtalen til andre

  Ja, du kan overdra leasingavtalen til andre. Ny leietaker må imidlertid godkjennes av Brage Finans.

 • Hva skjer når leieperioden er over?

  Ved utløp av leieperioden kan du velge:

  • Fortsette leieperioden
  • Be om å få kjøpe gjenstanden
  • Levere gjenstanden tilbake

  Dersom det er avtalt restverdi ved utløp av perioden, må gjenstanden leveres tilbake til den som har garantert for restverdi. Restverdi er mest vanlig ved bilfinansiering.

 • Hva er leasing med restverdi?

  Leasing med restverdi innebærer at noen stiller garanti for verdien av gjenstanden etter leieperioden. Restverdi gjør at leiebeløpet blir betydelig redusert, fordi gjenstanden må leveres tilbake til garantist ved utløp av perioden. Fordelen ved restverdi er at garantist overtar risiko for verdifall i leieperioden.

 • Lån eller leasing, hva er best for bedriften?

  Det kreves ofte større investeringer for å være oppdatert med moderne og effektivt utstyr. Da gjelder det å finne en finansieringsform som passer bedriften din. Hva som vil være mest gunstig, avhenger bl.a. av hva som skal finansieres, hvilken sikkerhet som kan stilles, samt bedriftens økonomiske stilling. En god finansieringsløsning reduserer bedriftens kostnader og økonomiske risiko. 

 • Hva bestemmer leiebeløpet ved leasing?

  Ved leasing vil leiebeløpets størrelse avhenge av følgende forhold:

  • Gjenstandens pris
  • Avtalt startleie - kontantandel som innbetales ved kontraktsinngåelse
  • Leasingperioden - vanligvis fra tre til syv år
  • Nominell rente
  • Eventuell restverdi
 • Hva kan jeg finansiere med leasing?

  De fleste gjenstander kan leases, men de vanligste leasingobjektene er:

  • Transportmidler
  • Anleggsmaskiner
  • Maskiner og produksjonslinjer i industrien
  • Landbruksmaskiner og utstyr
  • Kontormaskiner og inventar

  Det er et krav at et leasingobjekt kan beskrives som en egen enhet, at det kan identifiseres med serienummer eller registreringsnummer, og at det er et fungerende annenhåndsmarked.

 • Kan vi opprette kontoer selv i nettbedrift?

  Ja, dere kan opprette bedriftskonto og depositumskonto selv i nettbedrift. Velg Bestill konto i nettbedriftmenyen.

  Videoforklaring på oppretting av depositumskonto

 • Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

  Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift. Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny  «administrasjon».

 • Kan vi opprette AvtaleGiro i nettbedrift?

  Ja, du kan opprette avtalegirotrekk i nettbedrift. Logg inn og velg AvtaleGiro i menyen. NB! Det er kun administrator i nettbedrift som kan opprette avtalegirotrekk.

  Mange leverandører tilbyr kundene sine å opprette avtalegirotrekk. Fakturaen blir da automatisk betalt på forfallsdato. Før beløpet går ut av driftskontoen deres, vises det i forfallsregisteret i nettbedrift. Etter at betalingen er gjort, finner du det under utførte betalinger i nettbedrift.

  Har dere mottatt vanlig faktura fra en leverandør som dere har avtalt avtalegirotrekk til?

  Dette kan skje dersom leverandøren sendte ut denne fakturaen før de fikk varsel om at dere ønsker avtalegirotrekk. Vi anbefaler dere å betale denne fakturaen manuelt i nettbedrift, og deretter følge med på at neste faktura betales automatisk.

 • Kan vi motta EHF-faktura i nettbedrift?

  Ja, bedrifter kan motta EHF-fakturaer i nettbedrift. Les mer om Motta EHF-faktura her.

 • Har Sparebanken Sør en mobilbetalingsløsning?

  Ja, vi anbefaler å bruke Vipps som mobilbetalingsløsning.

  Les mer om Vipps her.

 • Hva er direkte remittering?

  Direkte remittering er en elektronisk regningsbetalingstjeneste for bedrifter. Når bedriften registrerer inngående fakturaer og foretar lønnsutbetalinger, overføres betalingstransaksjonene til nettbedrift på fil. Les mer om dette på siden om nettbedrift.

 • Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

  Opprett en lønnsliste der du først legger inn listenavn og fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.

  Du velger utfør lønnsbetaling når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og godkjennes i Registrerte bet. Lønnslisten blir lagret og kan endres.

 • Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

  Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen eventuelt må godkjennes før betalingen blir utført. Under Personalisering kan du velge å registrere og godkjenne samtidig.

  • Benytt Hjelp-funksjonen for å få hjelp til utfylling av skjemaet
  • "Gjentakende betalinger" – velg betalingsintervall
  • "Opprett som leverandør" – betaling til ny leverandør lagres for fremtidig bruk, slik at denne kan hentes frem ved å klikke på forstørrelsesglasset.
 • Hva viser likviditetsoversikten i nettbedrift?

  Likviditetsoversikten viser likviditet pr. konto i dag og inntil 31 dager fremover. Oversikten viser beregnet disponibel saldo per dag basert på dagens disponible saldo, betalinger i forfallsregisteret og eventuelt betalinger til godkjenning, samt manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger. Du finner likviditetsoversikten under Kontoinfo.

 • Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?

  Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Sør. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon. Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.

 • Hvordan endre kontorettigheter for brukere?

  Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon» og så velg «Endre bruker rettigheter».
  Følgende rettigheter finnes:

  Innsyn: ser saldo og transaksjoner på konto

  Registrer: mulig å registrere betalinger fra kontoen

  Godkjenn: har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling

  Kontoregulering: tillater å overføre mellom bedriftens kontoer

  Lønn: gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling

 • Hvordan fungerer oppsett filoverføring?

  På Oppsett filoverføring kan du registrere og vedlikeholde filstiene som brukes til å overføre filer mellom nettbedrift og din egen maskin. Filoppsettet lagres sentralt i banken.

  Filtype: f.eks. Telepay, OCR og AvtaleGiro etc.

  Navn: lag et navn på filen

  Fil inn: fyll ut hele filstien der filen fra regnskapet befinner seg.

  Mottaksretur: fyll ut hele filstien der mottaksretur skal ligge. Viser om det er feil i innsendt fil.

  Avregningsretur: fyll ut hele filstien. Viser at betalinger er utført.

 • Hvordan administreres nettbedrift?

  Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator kan/skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan dessuten slette aktive brukere. 

  Administrator kan lage egne kontonavn på de ulike kontoene tilknyttet avtalen.

  Det anbefales BankID for pålogging til nettbedrift. Ønskes det av spesielle årsaker pålogging uten BankID må banken kontaktes.

  Mer detaljert forklaring til administrator i nettbedrift finner du her, inkludert videoforklaringer og lenke til skjema om dere vil endre administrator.

 • Hvilke frister gjelder når bedriftskunder skal gjøre utbetalinger i nettbedrift?

  Betalinger (innenlands) fra nettbedriften gjennomføres på følgende kjøringstidspunkter (gjelder mandag til fredag / alle virkedager):

  • kl. 0000
  • kl. 0845
  • kl. 1000
  • kl. 1130
  • kl. 1400
  • kl. 1500

  For at betalinger skal gå ut av konto på disse tidspunktene, må betalingene være registrert, godkjent og ligge klar i forfallsregisteret før disse tidspunktene.

  Vi garanterer at betalinger er hos mottaker samme dag dersom betalingen gjennomføres til og med kjøringstidspunktet klokken 1400. Dette gjelder uavhengig av hvilken norsk bank mottaker benytter.

  De fleste betalinger som går ut av konto på kjøringstidspunktet kl. 1500, er hos mottaker samme dag, men dette kan vi ikke garantere.

  NB: Overføringer mellom egne kontoer i egen bank, med forfall samme dag, blir gjennomført med det samme de blir godkjent.

 • Hvor er lenke for å logge inn i portalen for  å sende EHF-fakturaer?

  Her er innlogging til webfaktura - enkel løsning for å sende EHF.

  (lenke til tidligere eFakturaportalen)

 • Hvordan komme i gang med OCR/KID?

  Banken utsteder en avtale som du skal fylle ut. KID-oppbygging skal gjøres i samarbeid med de som har levert regnskapsprogrammet til firmaet, eller ev. en regnskapsfører. Når avtalen er utfylt og signert, registrerer banken avtalen, og den vil vanligvis være OK innen to virkedager. Les mer om OCR her.

 • Kan det være flere tilkoblet en betalingsterminal?

  Ja, det kan det. Vi kaller dette en multiterminal. Banken selger ikke terminaler, men kan formidle kontakt med NETS. Kunden er fri til å velge leverandør. Det er leverandøren av terminalen som sender melding til banken om at kunden har kjøpt terminal og skal ha oppgjørsbehandling i vår bank.

 • Hva er forskjell på BankID og alternativ pålogging i nettbedrift?

  Ved pålogging i nettbedrift får du valget:

  MED BankID betyr at du må bruke eget personnummer, passord og kodebrikken Go3 (digipass skal ikke brukes).

  UTEN BankID (alternativ pålogging) da bruker du digipass og brukernavn som du alltid har gjort.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen