Meny

Ofte stilte spørsmål for bedrifter

Se alle tema
 • Hvor er lenke til eFakturaportalen?

  Her er lenke til eFakturaportalen.

 • Hva er frister for transaksjoner i nettbedrift?

  Utbetalinger innenlands må være godkjent og ligge i forfallsmappa før kjøringstidspunkt. Kjøringstidspunkter er klokken 0000, 0845, 1000, 1130, 1400 og 1500 mandag-fredag (virkedager).  

  Merk: Kontoregulering mellom konti i egen bank med forfall samme dag blir utført umiddelbart. Det vil si etter at du har godkjent betalingen under Registrerte utbetalinger.

 • Hva er forskjell på BankID og alternativ pålogging i nettbedrift?

  Ved pålogging i nettbedrift får du valget:

  MED BankID betyr at du må bruke eget personnummer, passord og kodebrikken Go3 (digipass skal ikke brukes).

  UTEN BankID (alternativ pålogging) da bruker du digipass og brukernavn som du alltid har gjort.

 • Kan det være flere tilkoblet en betalingsterminal?

  Ja, det kan det. Vi kaller dette en multiterminal. Banken selger ikke terminaler, men kan formidle kontakt med NETS. Kunden er fri til å velge leverandør. Det er leverandøren av terminalen som sender melding til banken om at kunden har kjøpt terminal og skal ha oppgjørsbehandling i vår bank.

 • Hvordan komme i gang med OCR/KID?

  Vi anbefaler at dere går inn på www.nets.no for å lese om dette. Banken utsteder en avtale som du skal fylle ut. KID-oppbygging skal gjøres i samarbeid med de som har levert regnskapsprogrammet til firmaet, eller ev. en regnskapsfører. Når avtalen er utfylt og signert, registrerer banken avtalen, og den vil vanligvis være OK innen to virkedager.

 • Hva er bankens SWIFT eller BIC-kode?

  Sparebanken Sørs SWIFT-adresse (BIC) er SPSONO22.

 • Hva er et IBAN-nummer?

  Et IBAN-nummer (International Bank Account Number) er en internasjonal standard for bankkontonummer. Dette brukes til betalinger til og fra utlandet. Det er også nødvendig å benytte bankens SWIFT-/BIC-kode, det er SPSONO22.

  IBAN-generator
 • Hvordan forstår jeg velkomstbildet til nettbedrift?

  Velkomstbildet til nettbedrift viser en oversikt over antall registrerte betalinger, forfallsregister og ikke utførte betalinger, i tillegg til varsler fra banken. For å komme videre velger du fra menyen øverst på siden. Klikk på i-tegnet til høyre for elementer for å vise detaljer.

  Illustrasjonsfoto | velkomstbilde til nettbedrift

 • Hvordan administreres nettbedrift?

  Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator kan/skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan dessuten slette aktive brukere. Adminstrator må være innlogget med BankID for å gjøre dette.

  Administrator kan lage egne kontonavn på de ulike kontoene tilknyttet avtalen.

  Det anbefales BankID for pålogging til nettbedrift. Ønskes det av spesielle årsaker pålogging uten BankID må banken kontaktes. Det må da registreres et eget sikkerhetskort på bruker som banken tildeler og sender ut.

 • Hvordan fungerer oppsett filoverføring?

  På Oppsett filoverføring kan du registrere og vedlikeholde filstiene som brukes til å overføre filer mellom nettbedrift og din egen maskin. Filoppsettet lagres sentralt i banken.

  Filtype: f.eks. Telepay, OCR og AvtaleGiro etc.

  Navn: lag et navn på filen

  Fil inn: fyll ut hele filstien der filen fra regnskapet befinner seg.

  Mottaksretur: fyll ut hele filstien der mottaksretur skal ligge. Viser om det er feil i innsendt fil.

  Avregningsretur: fyll ut hele filstien. Viser at betalinger er utført.

 • Hvordan endre kontorettigheter for brukere?

  Administrator på avtalen kan endre brukerrettigheter til seg selv og øvrige brukere. Velg «Administrasjon» og så velg «Endre bruker rettigheter».
  Følgende rettigheter finnes:

  Innsyn: ser saldo og transaksjoner på konto

  Registrer: mulig å registrere betalinger fra kontoen

  Godkjenn: har også mulighet for å godkjenne en registrert betaling

  Kontoregulering: tillater å overføre mellom bedriftens kontoer

  Lønn: gir mulighet for å utføre lønnsutbetaling

 • Hvordan får vi bankavstemming i nettbedrift?

  Denne tjenesten forutsetter at du har integrert nettbedriftavtale i Sparebanken Sør. Når tjenesten er aktiv, vil det fremkomme et menyvalg under «Kontoinfo» som heter «Bankavstemming». Før tjenesten kan benyttes første gang, må du lage et filoppsett («administrasjon» og «oppsett filoverføring»). Det vil si at du må bestemme og opprette dokumentet som skal inneholde bankavstemmingsinformasjon. Deretter bestiller du bankavstemmingsfil under «Kontoinfo» for en eller flere konti på avtalen.

 • Hva viser likviditetsoversikten i nettbedrift?

  Likviditetsoversikten viser likviditet pr. konto i dag og inntil 31 dager fremover. Oversikten viser beregnet disponibel saldo per dag basert på dagens disponible saldo, betalinger i forfallsregisteret og eventuelt betalinger til godkjenning, samt manuelt registrerte forventede inn- og utbetalinger. Du finner likviditetsoversikten under Kontoinfo.

 • Hvordan fungerer det med betaling i nettbedrift?

  Når du skal betale innenlands, kan du velge om du vil betale til én eller flere. Husk at betalingen eventuelt må godkjennes før betalingen blir utført. Under Personalisering kan du velge å registrere og godkjenne samtidig.

  • Benytt Hjelp-funksjonen for å få hjelp til utfylling av skjemaet
  • "Gjentakende betalinger" – velg betalingsintervall
  • "Opprett som leverandør" – betaling til ny leverandør lagres for fremtidig bruk, slik at denne kan hentes frem ved å klikke på forstørrelsesglasset.
 • Kan vi opprette AvtaleGiro i nettbedrift?

  Du kan ikke etablere AvtaleGiro-avtale fra nettbedrift, men det er laget en alternativ løsning for deg med nettbedrift. Logg inn med BankID på denne siden her, og se hvilke avtaler som er foreslått for deg.

 • Kan vi motta eFaktura i nettbedrift?

  Nettbedrift støtter ikke eFaktura i dag.

  Det finnes to typer eFaktura. En mellom bedrift og privatkunder (B2C) og en mellom bedrifter (B2B). Dersom en bedriftskunde ønsker å benytte B2C, må firmaets konto disponeres i privat nettbank. Tjenesten vil fungere som for en privatperson.

  Dersom din bedrift ønsker å benytte B2B løsningen (EHF-formatet), kan dere bestille en webfakturaløsning hos oss. Dette gir dere mulighet til å sende og/eller motta
  eFaktura mellom bedrifter. Benytter dere et fakturaprogram som tilbyr integrert eFaktura, anbefaler vi at dere velger denne løsningen.

 • Kan vi kopiere over mottakerregister/leverandørregister fra nettbank til nettbedrift?

  Dette er ikke mulig, siden det er forskjellig format på disse to registrene. Mottakerregisteret må «bygges» på nytt i nettbedrift. Enten ved å legge mottaker til registeret når det utføres enkeltbetalinger, eller ved å legge «manuelt» til leverandørregisteret via hovedmeny  «administrasjon».

 • Har dere engelsk nettbedrift?

  Engelsk nettbedrift er tilgjengelig fra forsiden av sor.no/bedrift, i bunnmenyen. I tillegg kan du klikke på lenke i påloggingsbildet til norsk nettbedrift, som du finner som en knapp oppe i høyre siden av nettsidene våre.

  Yes, we have an English nettbedrift (business internet banking). You'll find the link at the bottom menue of sor.no/bedrift, or as a link below regular login buttons if you click on the Nettbedrift-button up at the right side of the web page.

 • Hva er direkte remittering?

  Direkte remittering er en elektronisk regningsbetalingstjeneste for bedrifter. Når bedriften registrerer inngående fakturaer og foretar lønnsutbetalinger, overføres betalingstransaksjonene til nettbedrift på fil. Les mer om dette på siden om nettbedrift.

 • Hvordan lager jeg lønnslister i nettbedrift?

  Opprett en lønnsliste der du først legger inn listenavn og fra-konto. Deretter legger du inn navn, kontonummer og beløp til de som skal motta lønn.

  Du velger utfør lønnsbetaling når du er klar til å utbetale lønn. Utbetalingene blir registrert og godkjennes i Registrerte bet. Lønnslisten blir lagret og kan endres.

 • Vi har sendt inn en lønnsfil for første gang, men finner den ikke under registrerte betalinger. Hva er feil?

  Administrator må gi brukeren rettigheter til «Lønn» under «Administrasjon» - «Brukere» og «Kontorettigheter», Kolonne for lønn må krysses av på konto for utbetaling.

 • Har Sparebanken Sør en mobilbetalingsløsning?

  Ja, vi både Vipps og SPING som begge er mobilbetalingstilbud.

  Les mer om Vipps her.

  Les mer om SPING her.

 • Hvor sikkert er det å betale med SPING?

  Det er like sikkert å betale med SPING som med andre betalingsløsninger på mobil. Vi anbefaler at du alltid har kodelås på mobilen din.

  Det er ikke mulig å betale direkte til personer i SPING. Mottaker vil alltid være en norskregistrert organisasjon, lag eller forening.

 • Hvilken beløpsgrense har SPING?

  For kunden er det mulig å betale opp til 5 000 kroner i SPING per transaksjon og inntil 15 000 kroner i uken, uten å bekrefte kjøpet med kode. Handel på større beløp må bekreftes med BankID eller BankID på mobil.

 • Koster det noe å betale med SPING?

  Nei, det er ikke gebyrer for deg om du betaler med SPING.

 • Hva koster det å ha et brukersted i SPING der kunder kan handle?

  Tjenesten er gratis å opprette og vedlikeholde. Brukerstedet betaler 2 % av omsetningen til banken.

 • Hvordan vet jeg at kunden har betalt for varen med SPING?

  Kunden har kvittering for sin handel i appen. Den viser nøyaktig tidspunkt for kjøp og hvilken vare kunden har kjøpt.

 • Hva om kunden betaler og bekrefter feil beløp i SPING?

  Det er ikke mulig å gjøre om et kjøp som er bekreftet. Dersom brukerstedet ikke har mulighet til å betale kunden tilbake med kontanter, må man vente til første bankvirkedag for å tilbakeføre beløpet til kunden.

 • Kan SPING integreres med kassaapparatet?

  Nei, foreløpig er ikke det mulig.

 • Hvor lang tid tar det før vi får pengene inn på konto med SPING?

  Pengene vil være på foreningens konto senest innen en uke.

 • Hvordan betaler man med SPING?

  Man laster ned appen SPING, registrerer et kort i appen, og går til kiosken/brukerstedet i appen for å betale når man skal gjennomføre en handel. Kioskansatt godkjenner kjøpet på telefonen din. Du kan også vise kvittering som du finner i appen.

 • Hvilke telefoner kan bruke SPING-appen?

  Alle smarttelefoner med iOS versjon 7.1 og nyere, eller Android versjon 4.0.3 og nyere.

 • Hvor finner jeg brukerstedsavtalene til SPING?

 • Hva betyr feilkode 1001 i SPING-appen?

  Feilkode 1001 i SPING-appen betyr at betalingskortet du forsøker å betale med, er utgått på dato.

 • Er det mulig å få salgsrapporter i SPING?

  Du kan laste ned salgsrapport for hvert enkelt brukersted/kiosk for den prioden du har valgt. Se illustrasjon her.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen