Slik får du bedre sikkerhet på utbetalinger i nettbedrift

  •  

Få med deg våre nyttige tips til å forbedre sikkerheten når bedriften skal gjennomføre utbetalinger.

Se hvilke muligheter du har for å bedre sikkerheten på utbetalingene dine. Vi gir deg også et tips som kan redusere faren for svindel.

Det er trygt å gjøre betalinger i nettbedrift og i mobilbank bedrift. Når du har logget inn, bruker vi kryptering slik at uvedkommende ikke kan lese dataene som overføres mellom datamaskinen din og banken. Ingen kan se hva du gjør eller endre på betalinger du legger inn.

Helt nederst får du i tillegg et tips som kan bidra til å redusere faren for å bli svindlet ved utbetalinger.

Strengere krav ved utbetalinger

For enda bedre sikkerhet kan du velge å legge inn strengere krav ved utbetalinger. Mange bedrifter synes det er godt å vite at det er flere som ser over betalingen før den går ut av konto.

Gi brukere ulik tilgang og innfør «fire øyne» ved betalinger

Administrator i nettbedrift har oversikt over og kan gjøre endringer på brukertilgangene. For eksempel kan en bruker ha mulighet til kun å registrere betaling fra en konto, mens en annen bruker kan ha rett til kun å godkjenne betalinger.

NB! Tilgangene i mobilbank bedrift er lik tilgangene som opprettes eller endres på i nettbedriften.

Beløpsgrense på registrering og godkjenning av betalinger

Hver bruker kan ha beløpsgrenser for hvor store betalinger de kan registrere og/eller godkjenne. Beløpsgrenser per bruker per konto legges inn av administrator i nettbedriften.

Slik fungerer beløpsgrense ved integrasjon mellom bank og økonomisystem

Mange bedrifter har koblet økonomisystemet og nettbedrift sammen (bankintegrasjon). I tillegg er det stadig flere som godkjenner utbetalingene kun i økonomisystemet, ikke i nettbedriften.

Når betalingene utføres på denne måten, gjøres det ikke sjekk mot en eventuell beløpsgrense på registrering, kun mot eventuell beløpsgrense på godkjenning.

Dette fungerer slik: Bruker i nettbedrift har beløpsgrense på 10 000 kroner på godkjenning og sender inn ferdig godkjent betaling på 12 000 kroner.

Når betalingen kommer til banken, ser systemet at beløpet er for stort. Betalingen avvises og en automatisk melding sendes tilbake til økonomisystemet om dette.

Les mer om integrasjon her.

Dobbel godkjenning på alle utbetalinger

Dobbel godkjenning kan settes opp på én, flere eller alle kontoene til bedriften. Da må utbetalingene godkjennes av to brukere som begge har godkjenningsfullmakt. Første bruker som godkjenner vil få opp melding om at en bruker til må godkjenne. Neste person som skal godkjenne, finner de delvis godkjente betalingene under Til godkjenning.

Dersom betalingene kun godkjennes i økonomisystemet, må ønsket om dobbel godkjenning først avklares med økonomisystemets supportavdeling.

Ønsker dere krav om dobbel godkjenning? Administrator i nettbedriften kan sende oss melding om det via menyen > Bilag og meldinger > Send/motta melding (nettbedrift åpnes i nytt vindu).

Husk! Eventuelt krav om dobbel godkjenning gjelder både betalinger til andre og overføringer mellom egne kontoer.

Visste du at Norges Idrettsforbund har satt krav om at alle klubber som er tilknyttet dem, skal ha krav om dobbel godkjenning ved alle utbetalinger?

En eller to administratorer

Administrator i nettbedrift har ansvaret for at alle brukere har riktige tilganger til bedriftens kontoer. Dersom dere har to administratorer, deler de på denne oppgaven. Slik kan begge jevnlig sjekke om brukertilgangene er korrekte.

Det er i tillegg mulig å sette på krav om at to administratorer må godkjenne at det opprettes ny bruker eller at en brukers fullmakter endres. Mange ønsker denne løsningen med «fire øyne» også på endringer i brukertilganger.

Endring til krav om to administratorer gjøres ved signering av ny nettbedriftsavtale. Send oss en melding fra nettbedrift (åpnes i nytt vindu), så fikser vi det.

Oppsummert om utvidet sikkerhet i nettbedrift

  • Brukere kan ha ulik tilgang.
  • Brukere kan ha ulike beløpsgrenser for registreringer og godkjenning av betalinger.
  • Dere kan ha dobbel godkjenning som krav på alle utbetalinger.
  • Dere kan ha to administratorer og mulighet for krav om at begge må godkjenne brukertilganger.

Tips som kan redusere faren for å bli svindlet

Har dere noen gang fått e-post eller telefon fra en leverandører der de opplyser om at de har byttet kontonummer, og ber om at alle utbetalinger fremover gjøres til nytt kontonummer?

Vi vet at noen svindlere sender e-poster som dette for å lure bedrifter til å betale til dem istedenfor til leverandøren. Av den grunn kan det være lurt å sjekke om det nye kontonummeret faktisk tilhører denne leverandøren. Dette løser dere med tilgang til konto- og adresseringsregisteret (KAR). Les mer og bestill tilgang til KAR her.

Bloggfoto av Ann-Kristin Robstad Jørgensen
Av: Ann-Kristin R. Jørgensen Webredaktør og blogger
Blogg:
Ikke bare bank