Meny

Etisk merking av fond

​I fondsportalen vår er fondene rangert etter ESG-risiko og karbonrisiko/klimagassutslipp, slik at du kan vurdere investeringer etter hvordan de møter bærekraftsutfordringene i samfunnet.

Bærekraftig sparing - etisk merking av fond

 

Hva betyr ESG-rating fond?

Selskapene vurderes og rangeres i forhold til hvordan produktene og tjenestene deres bidrar til bærekraftig utvikling. I tillegg betyr det noe hvordan virksomheten styres for å minimere faktorer som påvirker klima og miljø, sosiale forhold og samfunn på en negativ måte.

ESG-rating (Environmental, Social, Governance) er symbolisert med jordkloden, der selskapene tildeles mellom en og fem globuser. Fem globuser gis til fond som er blant de beste 10 % ESG i sin fondskategori som definert av Morningstar. 1 globus er de 10 % svakeste. Rangeringen baserer seg på siste 12 måneder med forvaltning i fondet, der siste periodene vektes høyest.

Ettersom kategoriseringen er basert på sammenligninger mellom relativt like fond, kan ikke fond innenfor kategorier med generelt høy ESG-risiko (eksempelvis innen fossil energi) få mer enn 3 globuser. Med andre ord vil et 3-globusfond være best i klassen.

Hva betyr karbonratingen?

I Nornes fondsportal er fondene kategorisert med blad. Bladet representerer fondets karbonrisiko, og fanger opp hvor tilpasset selskaper og fond er i en overgang til en lavkarbonøkonomi, gjennom å begrense utslipp av klimagasser og utvikling av grønne løsninger.

Merkingen av de fondene som har lav karbonrisiko, og grafikken, gjør det vesentlig enklere for deg som kunde å vurdere karbonrisikoen i egne investeringer. Det ene bladet fanger opp i seg analyse av 70 underliggende karbonindikatorer, som for eksempel bruk av fossile brennstoff, karbonintensitet, grønn teknologi og gjenbruk av driftsmidler.

En fondsportefølje tildelt et blad eier typisk selskaper med lave utslipp av klimagasser eller at de har mål og plan for å redusere utslipp av klimagasser.

Slik oppretter du fondssparing

Det tar kun noen få minutter å opprette en fast spareavtale via nettbanken. Minuttene du bruker kan sikre pensjonen din, drømmeferien eller noe annet du ønsker deg.