Meny

Initiativer vi støtter

Vi støtter følgende initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar.

FN Global Compact

Sparebanken Sør er tilsluttet FN Global Compact, et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med bærekraft og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets ansvar for bærekraft (ESG). Les mer hos fn.no (åpnes i nytt vindu).

GRI Standards

Sparebanken Sør rapporterer etter GRI Standards (Global Reporting Initiative). GRI Standards er et anerkjent globalt system og rammeverk for bærekraftsrapportering (ESG). Oslo Børs' veiledning for rapportering av bærekraft anbefaler GRI Standards. Les mer her (åpnes i nytt vindu).

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen

Finans Norge har utarbeidet et veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen med visjon om at finansnæringen i 2030 er lønnsom og bærekraftig. Veikartet omfatter 6 prinsipper for finansnæringen samt to prinsipper for bank. Sparebanken Sør vil integrere disse prinsippene i sine strategiske og operative planer. Les mer hos Finans Norge (åpnes i nytt vindu).

Miljøfyrtårnsertifisering

Sparebanken Sør er miljøfyrtårnsertifisert. Dette betyr at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør tiltak for å ta vare på miljøet innenfor egen bedrift. Sertifiseringen innebærer at miljøstandarden vår og rutinene våre er i overensstemmelse med kriteriene satt av Stiftelsen Miljøfyrtårn (åpnes i nytt vindu).

FNs miljøprogram (UNEP) (Principles for Responsible Banking)

FNs miljøprogram har som mål å gjøre banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å oppnå bærekraftsmålene og oppfylle Parisavtalen. FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet er en guide for den globale bankindustrien. Prinsippene skaper forpliktelser til ansvarlighet og ambisjoner for handlinger for en bærekraftig utvikling. Sparebanken Sør har tilsluttet seg UNEPs "Principles for Responsible Banking". Les mer hos UNEP (åpnes i nytt vindu).

Partnership for Carbon Accounting Financials

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) er et globalt samarbeid mellom finansinstitusjoner som arbeider for å harmonisere vurderinger og opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. Gruppen er raskt voksende og består av over 150 banker og investorer fra hele verden. Les mer hos PCAF (åpnes i nytt vindu).

Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. 

Rolf Holst Søraker

Sparebanken Sør og det grønne skiftet

Sparebanken Sør bidrar til bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de områder der konsernet opererer.

Sparebanken Sør bidrar til reduksjon av klimagassutslipp på mange vis

Skal måle klimagassutslippene til lånekunder

Som én av over 150 banker og investorer fra hele verden, har Sparebanken Sør forpliktet seg til å måle og offentliggjøre klimagassutslippene i utlåns- og investeringsporteføljen.