Sparebanken Sør og det grønne skiftet

  •  

Rolf H. Søraker om Sparebanken Sør og det grønne skifte.

Sparebanken Sør bidrar til bærekraftig økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i de områder der konsernet opererer.

Gjennom vår tilslutning til FN’s Global Compact forplikter vi oss til å ta hensyn til klima og miljø, sosiale forhold og god virksomhetsstyring i alle våre aktiviteter.

Gjennom miljøfyrtårn-sertifisering etter konsernmodellen oppnår vi et mer bevisst forhold til bankens totale energibruk, avfall og reisevirksomhet. Vi har over flere år målt våre egne klimautslipp og satt oss årlige mål for å redusere disse som et ledd i bankens bidrag til et mer bærekraftig samfunn.

I fjor innførte vi retningslinjer som innebærer at vi skal ta hensyn til bærekraft i utlånsvirksomheten vår.

Vi tilbyr grønne billån gjennom finansieringsselskapet Brage og har i flere år solgt grønne fond via våre fondsleverandører. I vår lanserte vi grønne boliglån. Disse kvalifiserer til bankens laveste rente. Boligen må ha energiklasse A eller B eller være bygd etter 2012. 

– Når du bygger bolig vil vi som bank gjøre det lønnsomt for deg å velge et grønnere og mer miljøvennlig alternativ, hvilket igjen bidrar til et mer bærekraftig samfunn. En stadig større andel av boliglånene våre har pant i energieffektive hus. Ja, vi nærmer oss en milliard i grønne boliglån, sier Rolf H. Søraker, bærekraftsansvarlig i Sparebanken Sør.

Priseksempel grønt boliglån ung

Eff. rente 5,66 %, 2 mill., o/30 år, etabl.geb. 3500 kr. Kost. 1 685 027 kr.
Totalt: 3 688 527 kroner.

Priseksempel billån ved 35 % egenkapital

Lånebeløp 250 000 kroner, annuitet, 7 års nedbetaling. Effektiv rente 7,75 % p.a. Kostnad 73 880 kroner, totalt 323 880 kroner.

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank