— Vårt arbeid styres av det grønne skiftet

  •  

Partnerne i Partner Energy AS, fra venstre: Espen Lundstrøm, Jan Tore Klemmetsen og Frank Håland.

Konkrete analyser av utviklingen mot et bærekraftig og fornybart samfunn legger grunnlaget for vårt arbeid, forteller Frank Håland, partner og daglig leder i Partner Energy AS.

Partner Energy investerer og utvikler selskaper som bidrar til en grønn fremtid.

— Elektrifisering er det fremste klimatiltaket vi kan ta i bruk for å nå ambisiøse klimamål — det viser vår analyse. For å lykkes med elektrifisering, må også strømforbruket effektiviseres. Desentral produksjon og lagring av energi vil være avgjørende for å tilfredsstille forbrukernes behov på billigst mulig måte, forklarer Håland.

Digitalisering setter fart på omstillingen

Teknologi som bidrar til en effektiv og gunstig energiflyt fra produksjon til forbruker blir stadig viktigere.

Vi skaper, utvikler og forbedrer selskaper innen fornybar energi og teknologi.

Frank Håland

Fire forretningsområder

Partner Energy har fire forretningsområder:

  1. Forsterkning av kraftnettet – Opp Kraftledningstjenester AS: En bedrift som bygger og forsterker kraftnettet i Norge.
  2. Bioenergi – Green Bio AS og AT Biovarme AS: Bedrifter som utvikler biovarmeanlegg og leverer miljøvennlig varme.
  3. Redusere energikostnader og miljøutslipp – Green Norway: En bedrift som bruker egenutviklet teknologi for å hjelpe bedrifter og byggeiere med å redusere energikostnader og CO2-avtrykk.
  4. Overvåkning av strømlekkasjer – HVPD Norway: En teknologibedrift som bidrar til økt leveringssikkerhet ved å overvåke strømnettet.

— Vi satser betydelig innen alle forretningsområdene – det er fire voksende markeder! Spesielt aktuelt i disse tider er Green Norway som reduserer strømregningen for våre kunder betydelig, forteller Håland.

— En god støttespiller

— Vi har et meget godt samarbeid med Sparebanken Sør. Jeg er imponert over servicenivået og tilgjengeligheten. Sparebanken Sør er en meget god støttespiller i våre investeringer, sier Håland.

Videre trekker Håland frem at rådgivning er verdifullt for Partner Energy.
— Det er gjennom denne kontakten vi får verdi av samarbeidet. Vi diskuterer oss frem til gode løsninger og får hjelp når vi trenger det.

En bank som er tilgjengelig og serviceorientert med gode markedsmessige vilkår er viktig for Partner Energy, men også for mange andre.

— Takk til Sparebanken Sør for støtte i våre fornybare investeringer. Fremtiden er fornybar, avslutter Håland.

Fakta om Partner Energy AS

Oppstart: 2019

Hovedkontor: Grimstad

Daglig leder: Frank Håland

Antall ansatte: 3

Hjemmeside: https://www.partnerenergy.no/

Elise Kure, trainee
Av: Elise Kure Tidligere trainee i marked og kommunikasjonsavdelingen
Blogg:
Ikke bare bank