Meny

Om egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Sparebanken Sørs egenkapitalbevis har ticker SOR.

Sparebankenes egenkapitalbevis har flere likhetstrekk  med aksjer, som blant annet hvordan de to instrumentene behandles skattemessig likt. Forskjellen gir seg først og fremst utslag i eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Les mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettside (åpnes i nytt vindu).

Vil du bli medeier i banken? Nå kan du kjøpe egenkapitalbevis i Sparebanken Sør.

Om medeier-muligheten

I november 2023 hadde alle muligheten til å tegne seg for å eie en bit av Sparebanken Sør. Tilbudet inkluderte en hyggelig bonus til alle som kjøper egenkapitalbevis.

Geir Bergskaug er administrerende direktør i Sparebanken Sør

Vi innfører kundeutbytte

Styret i Sparebanken Sør foreslår å innføre kundeutbytte. – Det innebærer at en del av bankens overskudd gis tilbake til kundene våre. For en vanlig privatkunde vil utbyttet kunne utgjøre flere tusen kroner i året.