Meny

Om egenkapitalbevis

Egenkapitalbeviset er et kapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. Sparebanken Sørs egenkapitalbevis har ticker SOR.

Sparebankenes egenkapitalbevis har flere likhetstrekk  med aksjer, som blant annet hvordan de to instrumentene behandles skattemessig likt. Forskjellen gir seg først og fremst utslag i eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer.

Les mer om egenkapitalbevis på Sparebankforeningens nettside (åpnes i nytt vindu).