Meny

Legge inn kort på forskjellige betalingsløsninger feiler for øyeblikket. Vi er på saken, prøv igjen senere.

Hvem gir Sparebanken Sør ikke gave til?

Vi støtter mange ulike formål. Hver sak vurderes individuelt, men normalt gis det ikke gaver til følgende:

  • Aksjeselskap med kommersielle formål
  • Personlige formål som for eksempel utdanning, idrettskarriere, plateutgivelse eller bokutgivelse. Vi deler likevel ut  idrettsstipend, musikkpris og kunstnerpris.
  • Turer som skoleturer eller turer for lag og foreninger
  • Annonsering
  • Prosjekter utenfor bankens markedsområde
  • Fritidsaktivitet/hobby for voksne
  • Aktiviteter som ikke kommer mange til gode
  • Oppgaver som normalt ivaretas av det offentlige

Banken gir med noen års mellomrom gave til alle skolekorps i bankens nedslagsfelt. Skolekorps trenger derfor ikke å søke, da disse søknadene normalt blir avslått for å få en mest mulig rettferdig gavetildeling.

Vi deler ut tre millioner kroner fordelt på tre år i Sparebanken Sør turstimidler - og vi oppfordrer lag og foreninger til å søke til turstitiltak gjennom dette prosjektet. Les om turstimidler og søk via denne siden.

Kontakt banksjefen i ditt område dersom du lurer på om det planlagte tiltaket kan kvalifisere til gave fra Sparebanken Sør. For øvrig vises det til gavestrategien.