Meny

Hvem gir Sparebanken Sør ikke gave til?

Vi støtter mange ulike formål. Hver sak vurderes individuelt, men normalt gis det ikke gaver til følgende:

  • Aksjeselskap med kommersielle formål
  • Personlige formål som for eksempel utdanning, idrettskarriere, plateutgivelse eller bokutgivelse. Vi deler likevel ut  idrettsstipend, musikkpris og kunstnerpris.
  • Turer som skoleturer eller turer for lag og foreninger
  • Annonsering
  • Prosjekter utenfor bankens markedsområde
  • Fritidsaktivitet/hobby for voksne
  • Aktiviteter som ikke kommer mange til gode
  • Oppgaver som normalt ivaretas av det offentlige

Banken gir med noen års mellomrom gave til alle skolekorps i bankens nedslagsfelt. Skolekorps trenger derfor ikke å søke, da disse søknadene normalt blir avslått for å få en mest mulig rettferdig gavetildeling.

Vi deler ut tre millioner kroner fordelt på tre år i Sparebanken Sør turstimidler - og vi oppfordrer lag og foreninger til å søke til turstitiltak gjennom dette prosjektet. Les om turstimidler og søk via denne siden.

Kontakt banksjefen i ditt område dersom du lurer på om det planlagte tiltaket kan kvalifisere til gave fra Sparebanken Sør. For øvrig vises det til gavestrategien.