Meny

Hvem gir vi ikke gave til?

Vi får en stor mengde søknader, og selv om ditt formål er innenfor bankens gavestrategi, så er det ikke sikkert du får tilsagn på søknaden. I tillegg er det enkelte søkere og formål som normalt ikke kan få støtte fra Sør-fondet:

  • aksjeselskap med kommersielle formål
  • personlige formål, som for eksempel utdanning, idrettskarriere eller utgivelse av bøker, musikk etc.
  • skoleturer eller turer for lag og foreninger
  • annonsering og annen markedsføring
  • fritidsaktiviteter for voksne
  • aktiviteter som ikke kommer mange til gode
  • oppgaver som normalt er det offentliges ansvar
  • prosjekter utenfor bankens markedsområde

Banken gir med noen års mellomrom gave til alle skolekorps i bankens nedslagsfelt. Skolekorps trenger derfor ikke å søke, da disse søknadene normalt blir avslått for å få en mest mulig rettferdig gavetildeling.

Vi deler ut flere millioner kroner i Sparebanken Sør turstimidler. Vi oppfordrer lag og foreninger til å søke til turstitiltak gjennom dette prosjektet. Les om turstimidler og søk via denne siden.