Meny

Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord.

Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

I 2021 startet et samarbeid mellom Sparebanken Sør og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. Banken delte ut én million kroner hvert år i tre år. Nå fortsetter samarbeidet i tre nye år, men med en dobling av midlene.

Hvorfor vi deler ut turstimidler

Å være ute i naturen styrker helsa og immunforsvaret, og gjør godt for humøret. Vi ønsker å bidra til at folk kommer seg ut i nærmiljøet, og får fine og friske opplevelser. Som lokalbank er vi opptatt av at landsdelen skal være et godt sted å bo og arbeide.

I samarbeid med friluftsrådene fra hele regionen vår skal vi også de neste tre årene dele ut til sammen seks millioner kroner i turstimidler. Midt-Agder Friluftsråd administrerer prosjektet. Frem til 1. mars 2024 kan lag og foreninger fra Bryne i vest til Sandefjord i øst søke om midler til turstier.

Hvilke prosjekter kan søke turstimidler?

Dersom ditt lag eller din forening ønsker å lage sti, eller vil forbedre en turløype som allerede eksisterer, så kan dere søke om Sparebanken Sør turstimidler. Vi heier på alle gode prosjekter som tilrettelegger for friluftsliv, og midlene kan for eksempel brukes til å forbedre underlaget, lage skilt til turstien, anlegge ny turløype eller på annet vis tilrettelegge for at flere kan bruke turområdet.

Hvem får turstimidler?

Lag og foreninger kunne søke om midler frem til 1. mars.

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2024

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2023

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2022

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2021

Andre bidrag til lokalsamfunnet

Turstimidler 2024

Disse får turstimidler i 2024

I 2024 er det 47 lag og foreninger som til sammen får to millioner kroner fra Sparebanken Sør turstimidler.

Søk om gaver fra gavefondet vårt

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Illustrasjonsfoto til samfunnsansvar

Sparebanken Sør Idrettsstipend

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Foto av de fire nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2020

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder.