Meny

Sparebanken Sør turstimidler

Sparebanken Sør turstimidler er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord.

Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

I 2021 startet et samarbeid mellom Sparebanken Sør og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord. Banken delte ut én million kroner hvert år i tre år. Nå fortsetter samarbeidet i tre nye år, men med en dobling av midlene.

Hvorfor vi deler ut turstimidler

Å være ute i naturen styrker helsa og immunforsvaret, og gjør godt for humøret. Vi ønsker å bidra til at folk kommer seg ut i nærmiljøet, og får fine og friske opplevelser. Som lokalbank er vi opptatt av at landsdelen skal være et godt sted å bo og arbeide.

I samarbeid med friluftsrådene fra hele regionen vår skal vi også de neste tre årene dele ut til sammen seks millioner kroner i turstimidler. Midt-Agder Friluftsråd administrerer prosjektet. Frem til 1. mars 2024 kan lag og foreninger fra Bryne i vest til Sandefjord i øst søke om midler til turstier.

Hvilke prosjekter kan søke turstimidler?

Dersom ditt lag eller din forening ønsker å lage sti, eller vil forbedre en turløype som allerede eksisterer, så kan dere søke om Sparebanken Sør turstimidler. Vi heier på alle gode prosjekter som tilrettelegger for friluftsliv, og midlene kan for eksempel brukes til å forbedre underlaget, lage skilt til turstien, anlegge ny turløype eller på annet vis tilrettelegge for at flere kan bruke turområdet.

Slik søker du

Lag og foreninger kan søke om midler til turstier frem til 1. mars. Vennligst benytt søknadsprosessen hos Midt-Agder friluftsråd.

Vi offentliggjør hvilke turstier som får tildelt årets midler 22. mars.

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2023

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2022

Dette er foreningene som fikk midler til turstiprosjekter 2021

Andre bidrag til lokalsamfunnet

Vi støtter fotballskole for barna

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Illustrasjonsfoto til samfunnsansvar

Søk på Sparebanken Sør Idrettsstipend

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) til unge talenter i Agder og Telemark.
De nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2018

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder.