Meny

Sparebanken Sør turstimidler

Til sammen tre millioner kroner skal brukes på utbedring og etablering av lokale turstier de neste tre årene. Sparebanken Sør turstimidler er et samarbeid mellom banken og friluftsråd fra Bryne til Sandefjord.

Søk midler til turløyper via Sparebanken Sør turstimidler

Hvorfor vi deler ut turstimidler

Å være ute i naturen styrker helsa og immunforsvaret, og gjør godt for humøret. På grunn av koronapandemien er lokale turområder mer aktuelt enn noensinne. Vi ønsker å bidra til at folk kommer seg ut i nærmiljøet, og får fine og friske opplevelser. Som lokalbank er vi opptatt av at landsdelen skal være et godt sted å bo og arbeide.

I samarbeid med friluftsrådene fra hele regionen vår skal vi over tre år dele ut til sammen tre millioner kroner i turstimidler. Midt-Agder Friluftsråd skal administrere det nye prosjektet. Frem til 1. mars kunne lag og foreninger fra Bryne i vest til Sandefjord i øst søke om midler til turstier. 15. mars offentliggjøres turstiene som får tildelt midler i 2021. 

Hvilke prosjekter kan søke turstimidler?

Dersom ditt lag eller din forening ønsker å lage sti, eller vil forbedre en turløype som allerede eksisterer, så kan dere søke om Sparebanken Sør turstimidler. Vi heier på alle gode prosjekter som tilrettelegger for friluftsliv, og midlene kan for eksempel brukes til å forbedre underlaget, lage skilt til turstien, anlegge ny turløype eller på annet vis tilrettelegge for at flere kan bruke turområdet. 

Andre bidrag til lokalsamfunnet

Søk om gaver

Gjennom utdeling av gaver ønsker banken å stimulere til engasjement og utvikling i landsdelen.
Illustrasjonsfoto | Sparebanken Sør Idrettsstipend

Idrettsstipend - søk nå

Vi ønsker å hjelpe unge idrettstalenter i regionen med å nå sine mål. Derfor gir vi ut Sparebanken Sør Idrettsstipend.

Illustrasjonsbilde | konsertbilde

Musikkpris

Vi deler ut Sparebanken Sør Musikkpris i samarbeid med Sørf (Sørnorsk kompetansesenter for musikk) til unge talenter i Agder og Telemark.
De nominerte til Sparebanken Sør Kunstnerpris 2018

Sparebanken Sør Kunstnerpris

Kunstnerprisen deles ut annethvert år til en ung kunstner fra regionen. Prisen er på 150 000 kroner. Sparebanken Sør Kunstnerpris har etablert seg som en viktig pris for unge kunstnere fra Agder.