Meny

Styre, ledelse og organisasjon

Sparebanken Sør er en selvstendig sparebank som betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor fra 31 kontorer i Agder, Vestfold og Telemark og på Jæren. Hovedkontoret ligger i Kristiansand. Korte beslutningsveier er en av Sparebanken Sørs styrker. Med visjon og verdier som beslutningsverktøy, kan avgjørelser trygt tas av den som er nærmest problemstillingen.

Generalforsamlingen

Bankens øverste organ

Styret

Leder bankens virksomhet

Konsernledelsen

Daglig ledelse av banken