Meny

Samarbeidspartnere av Sparebanken Sør

Sparebanken Sør samarbeider med Frende Forsikring, Norne og Brage Finans. 

Frende Forsikring

Sparebanken Sør gikk inn på eiersiden (10 % eierandel) i Frende Forsikring i januar 2008, og er en av 15 frittstående sparebanker som eier selskapet.
Adm. dir. Morten Kraft brukte følgende ord da vi kjøpte oss inn i Frende. ”Vi synes at det er veldig spennende å få være med på noe nytt og unikt som å etablere et forsikringsselskap helt fra starten av. Dette kommer som en følge av at vi som en alliansefri bank kan og vil etablere avtaler med de produktselskaper vi til enhver tid mener er til beste for kundene og banken. Gjennom vårt tidligere samarbeid med Vital, Gjensidige og Terra Skadeforsikring har vi etter hvert bygd opp solid forsikringskompetanse i banken. Denne kompetansen ser vi frem til å utnytte i tett samspill med Frende Forsikring. Vi er overbevist om at våre vel 110 000 kunder i Sparebanken Sør vil hilse Frende Forsikring velkommen.”

Norne

Sparebanken Sør gikk inn på eiersiden i verdiforetaket Norne i april 2008, og er en av 14 frittstående sparebanker som eier selskapet sammen med Fondsfinans. Eierandelen er nå på 17,6 %.
Norne et fullservice verdipapirforetak med corporatefinance - tjenester, analyse, samt aksje og obligasjonsmegling. Selskapet tilbyr rådgivning i forbindelse med industriell strategi, kapitalstruktur, samt rådgivning i forbindelse med sammenslåinger og kapitalinnhenting.
Oppdragsgiverne vil typisk være eiere, styrer og ledelse i norske og internasjonale selskaper. For noen kunder kan dette være relativt enkle rådgivningsbehov, for andre kunder kan oppdragene være betydelig mer kompliserte og omfattende.

Brage Finans

Brage Finans er et leasingselskap som er eid av 10 frittstående sparebanker, hvor Sparebanken Sør eier 14 %. Selskapet ble stiftet i 2010 der eierne, gjennom selskapets foreretningsplan, ble enige om et grunnlag for finansiering og kapitalisering av selskapet. Distribusjon av selskapets produkter skjer gjennom eierbanker, via forhandlere av kapitalvarer og gjennom eget salgsapparat. Selskapets forretningsstrategi legger til grunn at selskapet skal ha en portefølje med lav til moderat risiko i likhet med sine eierbanker.

Balder Betaling AS

Balder Betaling AS (eierandel 22,4 %) eies av Sparebanken Sør sammen med 14 andre sparebanker. Selskapet har en eierandel på 12 % i Vipps AS, og har som mål å videreutvikle Vipps sammen med øvrige eiere.