Meny

Samarbeidspartnere av Sparebanken Sør

Sparebanken Sør samarbeider med Frende Holding AS, Norne Securities AS og Brage Finans AS. 

Frende Holding AS

Sparebanken Sør gikk inn på eiersiden i Frende Holding AS i januar 2008 og er en av 15 frittstående sparebanker som eier selskapet. Eierandelen er nå på 21 %.

Frende Holding AS er morselskapet til Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS, som tilbyr skade- og livsforsikring til privatpersoner og bedrifter.

Forsikringsvirksomhetene drives fra konsernets hovedkontor i finanshuset i Bergen, men er basert på distribusjon gjennom eierbankenes omfattende kontornettverk i sine respektive geografiske nedslagsfelt, via egne salgssentre i franchisekanalen, og via elektronisk distribusjon gjennom eierbankene, partnere og frende.no.

Norne Securities AS

Sparebanken Sør gikk inn på eiersiden i verdiforetaket Norne i april 2008, og er en av 14 frittstående sparebanker som eier selskapet sammen med Must Invest AS. Eierandelen er nå på 17,1 %.

Norne er et fullservice verdipapirforetak med corporatefinance-tjenester, analyse, samt aksje- og obligasjonsmegling. Selskapet tilbyr rådgivning i forbindelse med industriell strategi, kapitalstruktur, samt rådgivning i forbindelse med sammenslåinger og kapitalinnhenting i kystnært næringsliv.

Oppdragsgiverne vil typisk være eiere, styrer og ledelse i norske og internasjonale selskaper. For noen kunder kan dette være relativt enkle rådgivningsbehov, for andre kunder kan oppdragene være betydelig mer kompliserte og omfattende.

Brage Finans AS

Brage Finans er et finansieringsselskap som tilbyr leasing og salgspantelån til bedrifts- og privatmarkedet. Brage er eid av 12 frittstående sparebanker, hvor Sparebanken Sør eier 20,8 %. Selskapet ble stiftet i 2010 der eierne, gjennom selskapets forreretningsplan, ble enige om et grunnlag for finansiering og kapitalisering av selskapet. Distribusjon av selskapets produkter skjer gjennom eierbanker, via forhandlere av kapitalvarer og gjennom eget salgsapparat. Selskapets forretningsstrategi legger til grunn at selskapet skal ha en portefølje med lav til moderat risiko i likhet med sine eierbanker.

Balder Betaling AS

Balder Betaling AS (eierandel 22,2 %) eies av Sparebanken Sør sammen med 14 andre sparebanker. Selskapet har en eierandel på 10,6 % i Vipps AS, og har som mål å videreutvikle Vipps sammen med øvrige eiere.