Meny

Samarbeidspartnere av Sparebanken Sør

Sparebanken Sør samarbeider med Frende Holding AS, Norne Securities AS, Brage Finans AS og Balder Betaling AS.

Frende Holding AS

Sparebanken Sør gikk inn på eiersiden i Frende Holding AS i januar 2008 og er en av 14 frittstående sparebanker som eier selskapet. Eierandel er nå på 21,0 %.

Frende Holding AS er morselskapet til Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS, som tilbyr skade- og livsforsikring til privatpersoner og bedrifter.

Forsikringsvirksomhetene drives fra konsernets hovedkontor i finanshuset i Bergen, men er basert på distribusjon gjennom eierbankenes omfattende kontornettverk i sine respektive geografiske nedslagsfelt, via egne salgssentre i franchisekanalen, og via elektronisk distribusjon gjennom eierbankene, partnere og frende.no (åpnes i nytt vindu).

Norne Securities AS

Sparebanken Sør gikk inn på eiersiden i verdiforetaket Norne i april 2008, og er en av 14 frittstående sparebanker som eier selskapet sammen med Must Invest AS, i tillegg til ledende ansatte i selskapet. Eierandelen er nå på 14,8 %.

Norne et fullservice verdipapirforetak med corporatefinance - tjenester, analyse, samt aksje og obligasjonsmegling. Selskapet tilbyr rådgivning i forbindelse med industriell strategi, kapitalstruktur, samt rådgivning i forbindelse med sammenslåinger og kapitalinnhenting i kystnært næringsliv.

Oppdragsgiverne vil typisk være eiere, styrer og ledelse i norske og internasjonale selskaper. For noen kunder kan dette være relativt enkle rådgivningsbehov, for andre kunder kan oppdragene være betydelig mer kompliserte og omfattende.

Brage Finans AS

Brage Finans er et finansieringsselskap som tilbyr finansiering av løsøre, herunder leasing og salgspantlån til bedrifts- og privatmarkedet. Brage er eid av 23 frittstående sparebanker, hvor Sparebanken Sør eier 20,8 %. Selskapet ble etablert i 2010 der eierne, gjennom selskapets forreretningsplan, ble enige om et grunnlag for finansiering og kapitalisering av selskapet. Distribusjon av selskapets produkter skjer gjennom eierbanker, via forhandlere og gjennom eget salgsapparat. Selskapets forretningsstrategi legger til grunn at selskapet skal ha en portefølje med lav til moderat risiko, i likhet med sine eierbanker.

Balder Betaling AS

Balder Betaling AS (eierandel 24,8 %) eies av Sparebanken Sør sammen med tolv andre sparebanker. Selskapet har en eierandel på 9,57 % i Vipps AS, og har som mål å videreutvikle Vipps sammen med øvrige eiere.