Meny

Hvilke konsekvenser får endringene rundt rapportering?

I dag er fondsandelene dine registrert hos den enkelte fondsleverandør. Har du fond hos flere leverandører, har du fått separate årsoppgaver og rapportering fra hver leverandør.

Den nye løsningen innebærer at Norne Securities, på vegne av Sparebanken Sør, overtar disse oppgavene. Norne vil føre register over fondsandelene dine og håndtere all lovpålagt rapportering til deg og myndighetene.