Meny

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag er et bunnfradrag som deles ut til eiere av aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond hvert år. Dette betyr at inngangsverdien du kjøpte aksjene eller fondene dine for, hvert år blir oppjustert med en liten prosentandel slik at når du en gang skal realisere en gevinst så må du ikke skatte av hele gevinsten, du kan trekke bort en del av gevinsten med det du har spart opp av skjermingsfradrag.

Skjermingsrenten skal sikre finansieringsnøytralitet ved at den avkastningen skattyteren alternativt kunne oppnådd på bankinnskudd unntas fra ekstrabeskatning. Skjermingsrenten tilsvarer omtrent rentenivået på en gjennomsnittlig høyrentekonto i bank etter skatt. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på skjermingsrenten er skattepliktig. Skjermingsrenten fastsettes hvert år av skattedirektoratet. For 2016 var skjermingsrenten eksempelvis 0,40 %.