Meny

Hva kan jeg finansiere med leasing?

De fleste gjenstander kan leases, men de vanligste leasingobjektene er:

  • Transportmidler
  • Anleggsmaskiner
  • Maskiner og produksjonslinjer i industrien
  • Landbruksmaskiner og utstyr
  • Kontormaskiner og inventar

Det er et krav at et leasingobjekt kan beskrives som en egen enhet, at det kan identifiseres med serienummer eller registreringsnummer, og at det er et fungerende annenhåndsmarked.