Meny

Byggelån

Et byggelån er enkleste løsning for deg som skal bygge hus. Byggelånet er en kreditt som brukes til å dekke de løpende kostnadene du har i byggeperioden.

Byggelån blir lån

Når huset er ferdig, omgjøres byggelånet til et ordinært lån med sikkerhet i det ferdige huset. Rentesats og provisjoner for byggelånet fastsettes av banken etter en vurdering av hvert enkelt byggeprosjekt.

Tilsagn gir lån

I Sparebanken Sør kan du få byggelån dersom du allerede har fått løfte om langsiktig boliglån enten hos oss eller i en annen finansieringsinstitusjon, for eksempel Husbanken.

Illustrasjonsfoto | byggelån