Meny

Organisering og forretningsvirksomhet

Sparebanken Sør er en regional sparebank. Forretningsmodellen er en integrert verdikjede som omfatter utvikling, produksjon og formidling av finansielle produkter og tjenester.

Distribusjon av produkter gjennom eierselskaper og samarbeidspartnere utgjør en viktig del av forretningsmodellen. Sparebanken Sør betjener kundene gjennom en kombinasjon av salgskontorer og digitale løsninger. Digitalisering og analytisk tilnærming preger aktiviteter gjennom hele verdikjeden.

De største forretningsområdene er utlån til privat- og bedriftsmarkedet, samt finansiering og investering. Forretningsvirksomheten utøves innenfor rammen av selskapets strategi, eierstyring- og selskapsledelse, etiske retningslinjer og i henhold til regulatoriske rammebetingelser.

Styret

Styret har det overordnede ansvaret, herunder godkjenning av overordna styringsdokumenter.

ESG-utvalg

ESG-utvalg er styrets eget utvalg som behandler og forbereder saker for styret.

Adm. direktør:

Adm. direktør har ansvar for at strategi, rutiner og arbeid med åpenhetsloven blir impelementert.

Konsernstab:

Konsernstab v/Bærekraft har ansvar for koordinering av arbeid med åpenhetsloven, herunder rammeverk, rapportering, oppdatering av nettsider, samt å koordinere arbeidet med informasjon knyttet til forespørsler.

Divisjoner linje og stab

Divisjoner linje og stab, med eierskap til avtaler med leverandører, har ansvar for den operative gjennomføring og oppfølging av aktsomhetsvurderinger.

Konsernstab v/HR har ansvar for operativ gjennomføring og oppfølging av aktsomhetsvurderinger mht. arbeids- og menneskerettigheter knyttet til interne forhold.

Mer informasjon om banken finner du her.