Når du mister din kjære

  •  

Det å miste sin kjære er selvsagt både tøft og trist og det betyr også mange praktiske utfordringer. Det å miste ektefellen sin har også ofte store økonomiske konsekvenser som det kan være spesielt utfordrende å ta stilling til i en ellers vanskelig tid. 

Vi ønsker å hjelpe deg med noen punkter som kan være lurt å prioritere i denne tiden.

Økonomisk oversikt

Aller først er det viktig å skaffe seg oversikt over familiens økonomi. Det betyr oversikt på inntekter, utgifter, eiendeler og gjeld. Kanskje har avdøde vært familiens «finansminister», og gjennom det vært den av dere som har sittet med denne oversikten.

Da kan banken være stedet å begynne. Avtale et møte med deres rådgiver i banken for å kunne få nødvendig hjelp til å skaffe oversikt over hva livsendringen vil bety for din økonomi fremover.

Skifte eller uskifte

Det den som faller fra etterlater seg kalles for et dødsbo. I et dødsbo inngår innbo, løsøre, formue, gjeld, rettigheter og plikter.

Som gjenlevende ektefelle dukker spørsmålet om skifte eller uskifte opp. Hadde avdøde kun felles barn med deg, står du fritt til å velge å skifte eller å sitte i uskifte. Å skifte betyr i dette tilfelle at arven etter avdøde fordeles. Da vil du som gjenlevende ektefelle få ¼ del av formuen og barna vil få resten om ikke det var opprettet et testament.

Velger du å bli sittende i uskifte betyr det at arveoppgjøret utsettes. Da vil du med noen lovfestede unntak råde over avdødes midler så lenge du sitter i uskifte, dvs til din død eller til du senere velger å skifte.

Vær oppmerksom på at selv om du velger å sitte i uskiftet bo kan du senere bli tvunget til å skifte om følgende inntreffer:

  • Du gifter deg på nytt
  • Inngår samboerskap som varer i mer enn to år
  • Du får barn

Det er også verdt å merke seg at i en situasjon hvor avdøde hadde særkullsbarn, kan særkullsbarnet kreve skifte, dette i motsetning til felles barn. Slik kan lengstlevende bli tvunget til å foreta arveoppgjør med avdødes særkullsbarn om særkullsbarnet ønsker det.

Ønsker du å lese mer om temaet arv når avdøde etterlater seg gjenlevende ektefelle finner du mer informasjon ved å følge denne linken til domstol.no/arv.

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank