Meny

Valutalån for bedrifter

Med avtale om valutalån kan du veksle lånet ditt mellom norske kroner og utvalgte valutaslag. Valutalån er forbundet med risiko, verdien på valutalånet målt mot norske kroner vil kunne svinge avhengig av den aktuelle valutakursen og tilhørende rente. Derfor krever et slikt engasjement at du har en normalt god økonomi og kan stille litt ekstra sikkerhet.

Hvem passer valutalån for?

Risikoen ved valutalån er større enn ved lån i norske kroner. Dette på bakgrunn av nevnte rente- og valutasvingninger. Det kreves derfor ekstra sikkerhet ved valutalån.
Dersom du eier eiendeler i utlandet eller mottar inntekt i utenlandsk valuta, kan valutalån være noe for deg.

Om skatt og valutalån

Valutagevinst er skattepliktig, mens valutatap er fradragsberettiget. Skatteplikt eller fradragsrett utløses først når gevinst eller tap realiseres. 

Valutalån påvirkes av rente- og valutakursutvikling

Mer om rente

Mer om valutakurs