Meny

KNIF organisasjon

Sparebanken Sør har helt siden 1997 hatt en samarbeidsavtale med KNIF. Vi har høy kompetanse innenfor denne kundegruppen og deres egenart, og et stort antall av dem har valgt Sparebanken Sør som sin hovedbankforbindelse. Våre KNIF-kunder er en prioritert kundegruppe i banken, noe som gir særskilt god behandling og oppfølging fra bankens side. I tillegg sikrer avtalen KNIF har med Sparebanken Sør at organisasjonene får gunstige priser på et stort utvalg av produkter og banktjenester for sine medlemmer.

Hva er KNIF?

KNIF har som virksomhetsområde å være et felles, strategisk innkjøpssamarbeid som forhandler og inngår innkjøpsavtaler i ulike markeder på vegne av aktører i Kristen-Norge og frivillig sektor som helhet (og annen virksomhet som har naturlig tilknytning til dette). KNIFs formål er å redusere medlemmenes kostnader, slik at mest mulig av deres ressurser nyttes til primærvirksomheten.

Utvalgte priser i bankavtalen mellom KNIF og Sparebanken Sør

  • Konkurransedyktige rentevilkår på både utlån og innskudd
  • 30 % rabatt på betalingsformidling
  • Tilrettelegging og gjennomføring av bankbytte
  • Ingen etableringsgebyr ved nytt kundeforhold
  • Fast kundekontakt i banken

Ønsker du mer informasjon om KNIF-avtalen eller ønsker å søke medlemskap eller etablering av kundeforhold, gjøres dette via KNIF sine egne sider. 

Kontaktperson i banken for KNIF organisasjon:
Frode Stubhaug Klem, e-post: frode.s.klem@sor.no