Meny

Samlede FAQ på IPS

Se alle tema
 • Hvordan beskattes uttak fra IPS?

  Utbetaling fra IPS-ordningen beskattes kun som alminnelig inntekt (for 2022 er denne satsen 22 prosent). Dette til forskjell fra tidligere ordning hvor uttak ble beskattet som pensjonsinntekt.

 • Betaler jeg skatt underveis på avkastning i IPS?

  Nei. Du betaler ingen skatt på avkastning i IPS underveis. Verdiene / innestående beløp er dessuten unntatt fra formuesskatt.

 • Må jeg fylle hele IPS-kvoten hvert år?

  Du kan spare akkurat så mye eller lite du vil i IPS i løpet av et år, men maksimum 15 000 kroner. Sparer du hele kvoten kan du få en skattebesparelse på 3 300 kroner. 

 • Hva er forskjellen mellom ny og gammel IPS-avtale?

  Gammel IPS Ny IPS
  Utbetalingene skattlegges som pensjonsinntekt. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt.
  Du kan spare inntil 15 000 kroner i året. Du kan spare inntil 15 000 kroner i året. Før 2022 var denne summen 40 000.
  Ingen krav til at man kan sette sammen egen portefølje. Mulighet til å sette sammen egen investeringsportefølje.
 • Kan jeg flytte midler fra gammel IPS-konto til ny IPS-konto?

  Dersom du sparer i IPS allerede, vil det mest sannsynlig ikke bli mulig å flytte midler fra gammel IPS til den nye IPS-ordningen.

  Ved innføringen av den nye IPS-ordningen vil dagens IPS blir stengt for nye avtaler. Eksisterende avtaler kan videreføres med den samme skattemessige behandlingen som i dag, det vil si maksbeløp på 15 000 kroner og beskatning som pensjonsgivende inntekt ved uttak.

 • Kan jeg flytte IPS-avtaler mellom ulike leverandører?

  Ja, vedtaket åpner for at de nye IPS-avtalene skal kunne flyttes fritt på tvers av tilbydere. Det er ikke avklart hvordan dette vil fungere i praksis ennå.

 • Hvordan ser en IPS-konto ut?

  IPS-kontoen er merket med IPS i fondsløsningen tilgjengelig via nettbanken.