Meny

Informasjon om handel med kryptovaluta

Handel med kryptovaluta / virtuell valuta er lovlig, men norske banker er pliktige til å innhente dokumentasjon for hvordan pengene er opptjent.

Risikoen knytter seg både til verdiutvikling og at useriøse aktører utnytter etterspørselen til svindel av intetanende kunder. Kunder kan også uten å vite det bli involvert i hvitvaskingsoperasjoner iverksatt av kriminelle aktører. 

Kryptovaluta er lite regulert. I påvente av tydeligere veiledning fra norske myndigheter, har de fleste norske banker etablert strenge regler for håndtering av transaksjoner og verdier fra kryptohandel.  

Dersom du skal drive næringsvirksomhet innen kryptovaluta må du kontakte din kunderådgiver for ytterligere dokumentasjon. 

Bankens regler ved kryptohandel

Sparebanken Sør har foreløpig etablert følgende regler når det gjelder verdier fra kryptohandel til konto i banken: 

  • Alle innbetalinger til din konto fra utenlandske kryptovekslere (Coinbase, Binance, Kraken m.v.) vil bli avvist og returnert. Det godtas heller ikke at innbetalingene går gjennom andre betalingsformidlere (Revolut, Wise, Paypal m.v).
  • Dersom det skal realiseres gevinst eller tap fra kryptovaluta, må dette først føres over til en norsk kryptoveksler (NBX, Firi, K33 m.v). Liste over aktuelle børser finnes på Finanstilsynets hjemmesider her (åpnes i nytt vindu). Velg "Øvrige tjenestetilbydere" og huk av for «Vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta».
  • Dersom overføringen til kryptoveksleren opprinnelig ble gjennomført via konto i annen bank, må det dokumenteres hvordan pengene som ble brukt til handelen er opptjent. Det oppfordres til å benytte samme bank hvor innskuddene på kryptobørsen ble foretatt fra, til å ta ut eventuell gevinst.
  • Penger fra norskregistrerte kryptovekslere kan bli videreført til din konto i Sparebanken Sør. Dokumentasjon vil måtte fremlegges ved behov – se punkter under for dokumentasjon vi vil kunne etterspørre.

Dokumentasjon vi kan etterspørre

  1. En egenerklæring fra deg som beskriver hva du har kjøpt/solgt av kryptovaluta, og som beskriver hva du har drevet med innen kryptovaluta (Mining, Staking, Trading, Holding, De-Fi, m.v). Vi ønsker en oversiktlig forklaring med dine egne ord over din aktivitet innen kryptovaluta.
  2. Vi ønsker transaksjonsoversikter som viser dine kjøp, salg, innskudd, og uttak fra kryptovekslere du har vært aktiv på de siste to årene (både innenlandske som Firi/NBX, og utenlandske som Binance/Coinbase m.v).
  3. Dine aktive digitale lommebokadresser utenfor kryptovekslere – eksempelvis metamask, ledger, m.v. 
  4. Dersom du ikke har ført et eget regnskap for gevinst/tap, så ønsker vi en rapport fra Kryptosekken.no som viser din aktivitet og eventuell gevinst/tap innen kryptovaluta de siste to årene.
  5. Dine skattemeldinger.

Vi presiserer at vi i noen tilfeller kan komme til å etterspørre ytterligere dokumentasjon utarbeidet av den aktuelle norske kryptobørsen som viser at dine transaksjoner er legitime. Utarbeidelse av en slik rapport må bestilles av deg for din egen regning. Det gjøres oppmerksom på at banken i tillegg kan komme til å kreve dokumentasjon utarbeidet av andre som tilbyr slike tjenester.  

All dokumentasjon skal godkjennes av banken. NB! Selv om overnevnte dokumentasjon er mottatt kan Sparebanken Sør fremdeles avvise transaksjonen. Det må påregnes noen ukers behandlingstid.  
Ved manglende overholdelse av disse reglene, kan du risikere at midlene blir frosset, inntil tilfredsstillende dokumentasjon er mottatt og godkjent. Det kan i noen tilfeller bli aktuelt å returnere midlene.