Meny

Pensjonssparing

Pensjonen blir din fremtidige lønn. De fleste av oss må ta hånd om pensjonssparingen selv for å få den pensjonisttilværelsen vi ønsker oss. Sparebanken Sør hjelper deg å få full oversikt over pensjonsinntektene dine!

Få oversikt over din fremtidige pensjon

Norsk Pensjon gir deg en god simulering av pensjonen din, basert på dine antatte pensjonsrettigheter i folketrygden, fra private tjenestepensjonsordninger og individuelle avtaler. Du må logge inn med for eksempel BankID for å se tallene dine. Pensjonsportalen er et samarbeid mellom livsforsikringsselskaper og NAV, den er ikke kommersiell, og all informasjon som hentes inn når du logger inn, slettes straks du logger deg ut av tjenesten igjen.

Sjekk pensjonen din hos Norsk Pensjon (åpnes i nytt vindu).

Hvordan ser du for deg livet som pensjonist?

Hvilket liv ønsker du deg som pensjonist? Det er smart å gjøre seg opp en mening om den fremtidige pensjonen du ligger an til å få fra folketrygden og tjenestepensjonen dekker dine fremtidige behov. De fleste har behov for å sette av penger til pensjonssparing for å kunne leve det livet de ønsker seg i pensjonstiden.

Pensjonssparing i Sparebanken Sør

Sparebanken Sør ønsker å bidra til et bedre liv i landsdelen for både unge og eldre. Våre dyktige rådgivere trenes i å forstå og rådgi kunder på best mulig måte. Riktig sparing handler om både livssituasjon, risiko og hvilke tiltak som må til for å sikre økonomisk trygghet inn i fremtiden. Ikke utsett sparingen. Jo før du kommer i gang, jo mer effekt får du av renters rente og andre positive økonomiske effekter. 

Som langsiktig sparing til pensjon har vi i Sparebanken Sør to gode alternativer med ulike egenskaper. Med individuell pensjonssparing (IPS) får du gunstig skattefordel, men pengene er bundet til pensjonsalder. Med fondssparing får du ikke samme skattefordel, men det gir mer fleksibilitet. Gjennom spareveilederen får du hjelp til å komme i gang med sparing i fond!

Hva får jeg i pensjon? Test vår enkle pensjonskalkulator

Ønsker du å ha samme levestandard som nå når du blir pensjonist, må du velge en pensjonssparing som kommer i tillegg til folketrygden og tjenestepensjon. Vår pensjonskalkulator viser deg omtrent hvor mye du må spare for å oppnå ønsket levestandard. Pensjonskalkulatoren er forenklet og baserer seg på generelle tall, ikke dine egne tall slik som i Norsk Pensjon.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen