Meny

VPS investortjenester

Med VPS investortjenester får du full tilgang til informasjon om verdipapirer registrert på din VPS-konto. Du har full oversikt i nettbanken din. VPS investortjenester leveres av Verdipapirsentralen.

Dette må du vite om VPS investortjenester

Tilgang

Logg inn i VPS investortjenester i nettbanken eller mobilbanken din. Har du ikke nettbank? Logg inn til VPS investortjenester her.

Funksjonaliteter

  • Oversikt over beholdninger på din VPS-konto
  • Oversikt over transaksjoner
  • Verdipapiropplysninger
  • Tilgang til å delta i emisjoner og videresalg
  • Investormeldinger, oversikt og arkiv
  • Mulighet for å motta investormeldinger elektronisk
  • Beholdninger og transaksjoner

Her får du oversikt over beholdninger og transaksjoner på din VPS-konto. Transaksjonene går 24 måneder tilbake i tid, og inkluderer uoppgjorte transaksjoner. Du får tilgang til alle dine VPS-kontoer hvis du har flere, uavhengig av om flere banker er kontoførere. I tillegg kan du se rettigheter og fullmakter registrert på den enkelte konto.

Investormeldinger

Her ligger et arkiv over alle meldinger sendt til deg, og du kan velge å få meldingene distribuert via e-post som en erstatning for brev.

Verdipapiropplysninger

Under menyvalget "ISIN Informasjon" ligger alle registrerte opplysninger om selskapene. Tjenesten er også knyttet opp med direkte lenke fra beholdninger og transaksjoner til verdipapiropplysningene.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen